17 maj

Zoom

Hur kan universitets- och högskolelärare genom sin undervisning främja en hållbar värld?

möten, sammanträden |

Ett möte om hur lärare inom universitets- och högskoleutbildning kan förändra sin undervisning för att främja samhällstransformation och en hållbar värld.

Mötet organiseras av Lärosätenas klimatnätverks fokusgrupp för lärande för hållbar utveckling. Vi har bjudit in lärare från hela Sverige. Vi kommer att ha ett panelsamtal med fem universitets- och högskolelärare från olika svenska lärosäten som delar sina erfarenheter av hur de, inom olika typer av utbildningar, har arbetat med att förändra sin undervisning för att deras studenter ska kunna bidra till samhällstransformation för en hållbar värld. De kommer även berätta om stöd och inspiration som finns för att jobba med utbildningsförändring.

Efter panelsamtalet finns möjlighet för erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Under mötet lyfter vi även frågor om hur vi gemensamt kan arbeta för lärande och förändringsarbete över våra olika universitet och högskolor. Panelsamtalet kommer lyfta frågor som: Vad behöver studenterna lära sig idag? Hur utvecklar de här lärarna sin undervisning? Hur är de en del av förändringsprocessen på sina universitet? Vad har de stött på för hinder? På vilket sätt har de hanterat dem för att komma vidare och lyckas med att förändra de utbildningar som de är involverade i? Vilket stöd får de på sina universitet?

Varmt välkommen att låta dig inspireras och bidra till utbildningsutveckling genom att dela dina erfarenheter. Mötet hålls via Zoom. Kontakta Cecilia Enberg eller Anne-Kathrin Peters, så får du en länk.

Sprid gärna inbjudan vidare till lärare på ditt lärosäte som du tror kan vara intresserade av frågorna.


Kontaktinformation

Peter Hagelin, Miljökoordinator, projektkoordinator Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU Miljö
peter.hagelin@slu.se, +4618672653, +46761283852