31 maj

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Exploring the genetic toolbox for climate-resilient spring wheat : drought impact on yield, breadmaking quality, nutritional value and toxicity

disputationer |

Lan Yuzhou försvarar sin avhandling med titeln "Exploring the genetic toolbox for climate-resilient spring wheat: drought impact on yield, breadmaking quality, nutritional value and toxicity".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025