Någon bär en låda med färsk rödlök. Foto.
18 apr

Hotell Botanica, Uppsala

Livsmedelsplanering i en ny tid

seminarier, workshops |

Livsmedelsfrågor har fått förnyad aktualitet, inte minst på den lokala och regionala nivån. Det handlar om att kunna hantera plötsliga kriser såväl som frågor kring samhällsplanering, miljö och folkhälsa. Välkommen till en workshop om livsmedelsplanering i en ny tid, anordnad av Ät Uppsala Län och SLU Future Food.

Det nya betänkande om livsmedelsberedskap (Livsmedelsberedskap i en ny tid, SOU 2024:8) som presenterades den 1 februari lyfter bland annat fram kommunernas roll i beredskapsplaneringen, och understryker också vikten av att arbetet inleds skyndsamt.

Många myndigheter och aktörer måste samarbeta på ett effektivt sätt. Hur åstadkommer vid det?

Vid workshopen vill vi identifiera viktiga utmaningar som rör livsmedelssystemet i Uppsala län, dela erfarenheter och goda exempel och diskutera innovativa lösningar i policy och praxis som rör livsmedelssystemet.

För dig som jobbar med frågor som rör det lokala och regional livsmedelsystemet är det här en möjlighet att i en kreativ miljö diskutera och dela erfarenheter kring hur livsmedelsplanering implementeras och utvecklas, med inspel från myndigheter, forskning och andra perspektiv. Hur ser läget ut nu och vad gör vi nu? Hur jobbar ni i de system som finns nu och vad hur behöver vi jobba framöver?

Program

Programmet börjar klockan 9.30 med registering och kaffe till klockan 10.00, och pågår därefter till klockan 15.00.

Målgrupp

Workshopen riktar sig framför allt till offentlig sektor samt aktörer i livsmedelssystemet i länet: Producenter, livsmedelsföretagare samt tjänstemän såsom kostchefer (eller motsvarande), upphandlare, planhandläggare, landsbygdsutvecklare och säkerhets-/ beredskapssamordnare hos kommuner, region och myndigheter i Uppsala län.

Arrangörer

Dagen arrangeras av SLU Future Food och Länsstyrelsen genom Ät Uppsala län.

Läs mer om hur SLU Future Food arbetar med livsmedelsplanering 

Fakta

Tid: 2024-04-18 09:30 - 15:00
Ort: Uppsala
Lokal: Hotell Botanica
Arrangör: SLU Future Food och Länsstyrelsen genom Ät Uppsala län
Sista anmälningsdag: 8 april 2024
Pris: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande.