16 apr
23 apr

Zoom

Arbetsmiljöutbildning 2024

interna händelser | möten, sammanträden |

Inbjudan till digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen tar upp grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och hur arbetsmiljöarbete kan bli en naturlig del i verksamheten

Arbetsmiljöutbildningen är uppdelad på två halvdagar och genomförs i samarbete mellan personalavdelningen och avdelningen för infrastruktur (Infra). Utbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan främja och bidra till hälsa och goda prestationer. Utbildningen vänder sig till både chefer och skyddsombud, är kostnadsfri och genomförs på svenska.

Innehåll 

• Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (kränkande särbehandling)
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Första hjälpen och krisstöd
• Våld och hot i arbetsmiljön
• Genomgång av interna riktlinjer vid SLU inom arbetsmiljöområdet

Datum och utförande

  • Tisdagen den 16 april och tisdagen den 23 april 2024
  • Onsdagen den 20 november och onsdagen den 27 november 2024

Under utbildningen så varvas föreläsningar med dialog och case att diskutera. Välkomstbrev med information och länk till utbildningen skickas ut innan kursstart. Läs mer och anmäl dig nedan.

 

Välkommen med din anmälan! 

Vänligen Personalavdelningen och Avdelningen för infrastruktur

Fakta

Tid: 2024-04-16 - 2024-04-23
Ort: Zoom

Relaterade sidor: