22 mar

Online

Världsvattendagen 22 mars

seminarier, workshops |

Världsvattendagen 22 mars

Vatten för fred, online, 08.30-10.30

SLU Centrum för naturvägledning uppmärksammar dagen genom att bjuda in till en förmiddag där vi funderar på hur vi bäst kan bidra till fred för framtidens generationer genom att hushålla med vattenresurserna idag. Vad har vi lärt oss från dåtiden?

Som inspiration berättar Upplandsstiften om hur Fyrisåvandringen byggts upp. Vandringens innehåll berör Uppsalas historia, nutid och framtid och belyser de utmaningar ett växande samhälle har utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Karl Lundén, forskare på SLU berättar om hur man kan jobba med medborgarforskning i sötvatten. Genom provtagning kan ni bidra till miljöövervakning i era lokala vattendrag. 

Fågeltornet vid Fyrisån

Utsikt över Fyrisån från fågeltornet. Foto: Johan Lindell

 

Hur uppmärksammar ni världsvattendagen? Dela gärna med er på webbinariet.

 

Program 

08.30 Om dagens tema, CNV

08.40 Fyrisåvandringen, Johan Lindell Upplandsstiftelsen och Maria Brandt Biotopia

09.10 Frågestund och diskussion

09.30 Paus

09.40 Hur ni kan bidra till miljöövervakning i det lokala vattendraget. Karl Lundén, forskare SLU

09.55 Gruppdiskussioner: Hur kan vi bäst bidra till fred för framtidens generationer genom att hushålla med vattenresurserna idag. Vad har vi lärt oss från dåtiden? 

10.15 Tillbaka i storgrupp

10.30 Tack för den här gången 

Anmäl dig till världsvattendagen

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2024-03-22 08:30
Ort: Online
Arrangör: SLU Centrum för naturvägledning
Mer information:

Mer om världsvattendagen

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen. Många har deltagit sedan starten år 2006 och ett stort intresse har visats för evenemanget bland svenska skolklasser.

FN World Water Day



Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv