22 mar

Ultuna, Uppsala och digitalt

Möte med ÄK för växtnäring och vatten

möten, sammanträden |
En jordbruksmaskin åker på ett fält.

SLU Fältforsks ämneskommittéer för växtnäring och vatten inbjuder till gemensamt möte med tema organisk gödsel och recirkulerad växtnäring.

Välkomna!

Hälsningar,

Helena Aronsson och Ingrid Wesström (ordförande ämneskommitté vatten)

Cristian Nilsson (sekreterare ämneskommitté vatten)

Sofia Delin (ordförande ämneskommitté växtnäring)

Anders Ericsson (sekreterare ämneskommitté växtnäring)

Fakta

Tid: 2024-03-22 10:00 - 15:00
Ort: Uppsala och digitalt
Lokal: Ultuna
Arrangör: SLU Fältforsk
Sista anmälningsdag: 18 mars 2024
Mer information:

Anmälningstiden för att delta på plats har gått ut. Vill du delta online? Kontakta Sofia Delin senast 21 mars.

SLU Fältforsk har åtta ämneskommittéer. De är öppna mötesplatser för alla som är intresserade av forskning och fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet. Kommittéerna arbetar med att identifiera och formulera forskningsfrågor inom områden där det saknas eller behövs mer kunskap, initiera projektansökningar och informations- och resultatspridning.


Program

 

 

10.00

Välkomna

Presentationsrunda

Kort om kommittéerna

 

10.15

Organiska gödselmedel, NP-effekt, tidpunkter

Sofia Delin

10.25

Vikten av myllning

Lena Engström

10.35

Restprodukters fosforeffekt

Karin Hamnér

10.45

Flytgödsel och rötrest, hur kan vi förbättra kväveeffekten?

Karin Andersson

10.55

Rötrest och rötrestprodukter

Cecilia Palmborg

11.05

Separerad rötrest för bättre växtnäringsutnyttjande

Helena Aronsson

11.15

Paus

 

11.25

Ny försöksserie med organiska gödselmedel i Sverigeförsöken

Anders Ericsson

11.35

Tidigare undersökningar om utlakning i vall

Helena Aronsson, Sofia Delin

11.40

Vallen i ett nytt klimat; växtnäringsutnyttjande och läckagerisk

Cristian Nilsson &, Linda af Geijerstam

11.50

Rådgivarens reflektioner

Kerstin Andersson

12.00

Lunch

 

13.00

Gruppdiskussion

-Önskemål nya Sverigeförsöket; frågeställning, gröda teknik m.m.

-Vallen i ett nytt klimat; växtnäringsutnyttjande och läckagerisk

-Projektförslag för fältförsök generellt

 

13.45

Gemensam presentation och diskussion

 

14.30

Avslutning och kaffe

 

 


Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235