1 mar

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Phagostimulatory dynamics of adenine nucleotides in mosquitoes: advancing a taste-based delivery method for vector control agents

disputationer |

Matthew Lukenge, institutionen för växtskyddsbiologi, försvarar sin avhandling med titeln "Phagostimulatory dynamics of adenine nucleotides in mosquitoes: advancing a taste-based delivery method for vector control agents".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025