16 feb

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Alternative strategies to treat potato early blight

disputationer |

Linnea Stridh, institutionen för växtskyddsbiologi, försvarar sin avhandling med titeln "Alternative strategies to treat potato early blight".

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=122849&lang=en
Respondent: Linnea Stridh
Opponent: Dr. Lars Bødker, Seges Innovation P/S, Aarhus, Danmark
Tid: 2024-02-16 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen, Navet
Arrangör: LTV fakulteten
Mer information:

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta i god tid före disputationsdagen:

asa.lankinen@slu.seKontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025