16 feb

Room L, Ulls hus, Ultuna, Uppsala

(Not) Representing Cycling : Exploring the subjugation and multiplicity of cycling

disputationer |

Daniel Valentini, institutionen för stad och land, försvarar sin avhandling med titeln "(Not) Representing Cycling: Exploring the subjugation and multiplicity of cycling".


Kontaktinformation