22 okt

Tammsalen, Ekologicentrum, Ulls väg 16, Uppsala eller online, via Zoom

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2024

möten, sammanträden |

Välkommen på årets möte med SLU Fältforsks referensgrupp!

SLU Fältforsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är intresserade av fältforskning inom jordbruksområdet. Referensgruppen samlas en gång om året för att diskutera aktuella frågor inom fältforskningen.

Program och anmälningsformulär kommer senare.

Fakta

Tid: 2024-10-22 10:00 - 15:00
Ort: Uppsala eller online, via Zoom
Lokal: Tammsalen, Ekologicentrum, Ulls väg 16
Arrangör: SLU Fältforsk