25 aug

Uppsala

Anmäl dig till Katrin Rychels disputation online

disputationer |

Katrin Rychel, doktorand i markens näringsomsättning, försvarar sin avhandling "Fertilizer placement for improved nitrogen use efficiency and N2O mitigation" den 25:e augusti. Anmäl dig här för att delta vid disputationen online via Zoom!

Fakta

Tid: 2023-08-25 09:00
Ort: Uppsala
Arrangör: Institutionen för mark och miljö

Kontaktinformation

Thomas Kätterer, professor systemekologi
Institutionen för ekologi, SLU
thomas.katterer@slu.se 018-672425