7 jun

PO Bäckström, Umeå

Let's talk science! Pratar träden med varandra?

interna händelser | seminarier, workshops |

Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Den här gången bjuder vi in till diskussion om teorierna bakom det som brukar kallas "Wood Wide Web", en populär teori men med svagt vetenskaplig stöd menar en del forskare.

NY LOKAL: PO Bäckström

THE SEMINAR WILL BE IN ENGLISH.

Ingen med intresse för naturen kan ha missat beskrivningar i media om hur nya rön visar att träden pratar med varandra under marken och delar med sig av resurser via ett gemensamt nätverk i form av mykorrhiza. Men ämnet är kontroversiellt inom forskarvärlden. Vad vet vi egentligen om allt detta?

Mykologen Justine Karst, University of Alberta, har nyligen publicerat en artikel som gått igenom de vetenskapliga publiceringarna bakom teorierna om "Wood Wide Web". Hon kommer till Umeå för att berätta om sina slutsatser. 

Hon får sällskap av Nils Henriksson, forskare inom ekofysiologi, som också har en publikation på gång inom ämnet. Dessutom kommer Anders Dalhberg, professor i mykologi vid SLU.

Hjalmar Laudon leder samtalet. Lokaler på SLU Ultuna (Framtiden på MVM-center), Alnarp (Silvicum) och Skinnskatteberg kopplas upp för deltagande på distans.

Fakta

Tid: 2023-06-07 13:15 - 14:15
Ort: Umeå
Lokal: PO Bäckström
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information: