2 jun

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Odours attracting Medetera (Diptera) predators to spruce bark beetles in a multitrophic system

disputationer |

Maria Sousa, institutionen för växtskyddsbiologi, försvarar sin avhandling med titeln "Odours attracting Medetera (Diptera) predators to spruce bark beetles in a multitrophic system".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025