9
maj
Zoom, Online

Bevattning av vall för högre skörd och bättre foder

möten, sammanträden |
Ett bevattningsförsök i vall.

Välkommen på möte med SLU Fältforsk ämneskommittéer Vatten och Vall och grovfoder.

Att ha tillgång till bevattning för att säkra skördarna blir allt viktigare i odlingen av många grödor. Bevattningsförsök i vall har visat goda resultat för skördenivå och för skördekvalitet.

Med rätt strategi kan ett bra vallfoder bidra till att öka andelen eget foder i foderstaten.

Dagen ägnas åt resultatpresentation och diskussion om anpassning av foderstater för högre självförsörjningsgrad, möjligheter att öka vallens foderkvalitet med bevattning och andra odlingsstrategier för ett bättre vallfoder.

Anmälningstiden för mötet har gått ut.

Fakta

Tid: 2023-05-09 09:00 - 15:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Fältforsk, ämneskommitterna för vatten och för vall och grovfoder
Sista anmälningsdag: 5 maj 2023

Program

 

9.00

Välkomna hälsar SLU Fältforsk

Helena A, Ingrid W, Cristian N, Boel S, David P, Ola H

 

Foderstaten

 

 

Ökad andel av självförsörjning med foder

Birgitta Johansson, Jordbruksverket

 

Hur får vi mer vallfoder i foderstaten till mjölkkor?

Niels Andresen, HIR Skåne

 

Kort paus

 

 

Bevattning

 

10.15

Bevattningsbehovet i svenskt jordbruk inför framtiden

Abraham Joel, SLU

 

Nytt stöd för bevattningsdammar

Thomas Johansson, Jordbruksverket

 

Aspekter på utformning utifrån biologisk mångfald och praktisk användning

John Strand, HS Halland och NN

12.00

Lunch

 

 

Odlingen

 

13.00

Bevattning av vall med olika vallfröblandningar – kvantitet och kvalitet

Ingrid Wesström, SLU

 

Praktiska aspekter på odling för bra vallfoder i system med bevattning

Carl Andås, Växa Halland

14.15

Diskussion

 

Ca 14.45

Avslut