1 mar

SLU-biblioteket, Umeå och online

Värt att veta: Årstidsväxlingar i ett förändrat klimat

evenemang |
Ola Langvall Foto Lasse Arvidsson

Ola Langvall, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning i Siljansfors, inleder årets Värt att veta i Umeå.

Naturen påverkas och anpassar sig på olika sätt till klimatförändringar.

  • Det stundande Vasaloppet kräver snö. Vad har hänt med snötillgången under dess 100-åriga historia och hur lång är vintern idag jämfört med för 100 år sedan?
  • På växter och djur ser vi detta genom att göra fenologiska observationer. Sådana gjordes under 1800-talets senare hälft och idag görs detta genom medborgarforskning i Naturens kalender, vilket gör att vi kan se vilka förändringar som skett under en lång tid.

Fakta

Tid: 2023-03-01 12:10
Ort: Umeå och online
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalysfakulteten för skogsvetenskapSLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning.

Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.