2 okt
3 okt

Studion, Ultuna

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

docentföreläsningar |

Lokal: Studio Ultuna, Undervisningshuset, Almas allé 10.

Föreläsningarna kommer att livesändas. Klicka här. Sändningen kommer igång några minuter före klockan 9.

2 oktober

9.00

Fernando Puente Sanchez i ämnet biologi.

Microbial species. How to define them, and what lies beyond?

Föreläsningen hålls på engelska.
Sammanfattning

10.30

Stina Powell i ämnet miljökommunikation.

Seeing the unseen - Environmental Communication and researching sustainability transformations in forests.

Föreläsningen hålls på engelska.
Sammanfattning

13.00  

Camilla Eriksson i ämnet landsbygdsutveckling i Sverige och Europa.

Livsmedelsförsörjning som en del av totalförsvaret och som forskningsfält: historik, nutid och framtid.

Föreläsningen hålls på svenska.
Sammanfattning

14.00

Brendan McKie, Docentnämndens ordförande, presenterar Årets föreläsare 2022/2023: docent Alexander Menegat.

3 oktober

9.00  

Dalia Abdelfattah i ämnet teknologi.

Sustainability of novel technologies - acting today for a better tomorrow.

Föreläsningen hålls på engelska.
Sammanfattning

10.30  

Claudia von Brömssen i ämnet biometri.

Temporal trends in environmental data – if, when, where, and why.

Föreläsningen hålls på engelska.
Sammanfattning

Fakta

Tid: 2023-10-02 00:00 - 2023-10-03 12:00
Ort: Ultuna
Lokal: Studion
Arrangör: NJ-fakulteten

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 Eva Enström, fotoEva Enström
Handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.enstrom@slu.se, 018-67 12 02