6 okt

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Biostimulant potential of agro-industrial side-streams - sustainable sugar beet cultivation and drought tolerance in wheat

disputationer |

Okanlawon Lekan Jolayemi, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Biostimulant potential of agro-industrial side-streams - sustainable sugar beet cultivation and drought tolerance in wheat".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025