21
sep
ua MVM A2034 (entréplan), institutionen för mark och miljö, Uppsala, Ultuna

ISP Workshop: Hantering av den individuella studieplanen online (ISP)

intern personalutbildning |

Christer Enkvist (ISP-stöd) kommer till institutionen och har en workshop för doktorandhandledare (huvudhandledare och bihandledare) och doktorander, om hur man hanterar ISP:n i onlinesystemet, ISP-portalen.

Christer kommer att förklara och demonstrera olika delar av ISP-systemet och svara på eventuella frågor.

  • Workshopen är en möjlighet för både de som redan använder ISP-systemet online och för de som vill överföra sin manuella ISP till onlinesystemet, samt för handledare som ännu inte är bekanta med systemet.

  • Christer kommer också att förklara ”flödet” mellan doktorand – handledare – institutionsdirektör – prefekt – fakultetsnivå etc., och hur man hanterar bihandledare utanför SLU, hur man skapar en ny preliminär ISP för att förbereda sig för en ny antagning, hur man laddar upp ytterligare dokument, osv.

  • Vi kommer även kortfattat förklara hur vi ska använda portalen kopplad till årliga uppföljningar och arkivering av ytterligare dokument.

Fakta

Tid: 2022-09-21 13:15 - 15:00
Ort: Uppsala, Ultuna
Lokal: ua MVM A2034 (entréplan), institutionen för mark och miljö

Kontaktinformation