14 nov
15 nov

Wallenberg Konferenscenter, Medicinaregatan 20, Göteborg

Att sprida ringar på vatten 2022

Välkommen till årets nationella konferens i vattenpedagogik! 14–15 november, Göteborg

Kom och inspireras av olika sätt att sprida kunskap om och känsla för vatten. Nätverka och utbyt erfarenheter. Diskutera gemensamma problem och utmaningar liksom fiffiga lösningar och framgångar. Ta tillfället i akt och träffa likasinnade i Göteborg!

 

Gränslösa vatten - så skapar vi sammanhang under ytan

 

PROGRAM

Programmet kan uppdateras vad gäller innehåll och tider.

Måndag 14 november

11.00 Arrangörerna hälsar välkomna, Havsmiljöinstitutet, SLU Centrum för naturvägledning

11.15 Att kommunicera och engagera kring vatten. Robert Kautsky från Azote berättar hur han som kommunikationsstrateg skapar vattenrelaterad kommunikation som når fram. Robert har arbetat med många projekt som involverar och engagerar kring vatten. Ta del av exempel och knep som du kan dra nytta av i din verksamhet.

12.00 Lunch

13.00 Virtual reality som utbildningsverktyg i vatten – möjligheter och utmaningar Geraldine Fauville, Göteborgs universitet. Geraldine forskar om VR och dess potential inom pedagogiken. Föredraget hålls på engelska

13.45 Valbara workhops

  1. Teknik som kompletterar lärandet om vatten. Nyfiken på virtualreality och andra tekniska lösningar för att utveckla din vattenpedagogik? GeraldineFauville, Göteborgs universitet och Markus Nord, naturum Västervik delar med sig av erfarenheter och möjligheter.
  2. Platsens betydelse - att berätta om vatten. Det finns tusen sätt att berätta om en plats och dess värden och oräkneliga perspektiv att belysa. Vilka berättelser är det som intresserar och inspirerar? Och vad anser du själv är viktigast att berätta? Hur, var och när ska du dela berättelsen, för att väcka besökarnas känsla och engagemang för vatten? Under den här workshopen övar vi på olika sätt att berätta. SLU Centrum för naturvägledning.

15.00 Fika 

15.30 Avresa till studiebesök, Universeum eller Sjöfartsmuseet Akvariet.

19.00 Gemensam middag

Tisdag 15 november

09.00 Återkoppling från gårdagen, Havsmiljöinstitutet och SLU Centrum för naturvägledning

09.15 Inspirationsmedley från nätverken. Vi tar del av olika sätt att skapa engagemang för vatten. 

  • Digitalt Escape Room – Elina Krés, Håll Sverige Rent berättar om arbetet med att utveckla ett digitalt escape room med fokus på skräp i havet.
  • Östersjökompassen – Sam Peterson, naturum Vattenriket Kristianstad, visar och berättar om ett pedagogiskt verktyg för att bättre förstå Östersjöns ekosystemtjänster.
  • Skapande skola – havsmedvetenhet och havets djur. Konstnären Annika Rockström berättar om sitt arbete i grundskolan.
  • Klimatköping – Leonor Lavröd Sologuren, Marietorps naturskola, berättar om en aktivitet som de utvecklat kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål.
  • Blue schools – Patrik Nilsson (lärare) och Victoria Johansson (rektor) från Hedens skola berättar om hur de engagerat hela lokalsamhället i arbetet med Blue schools.

10.35 Fika med mingel. Postersession och testa olika verktyg som deltagare tagit med.

11.10 Fortsättning inspirationsmedley från nätverken

  • Projekt Virtue – framtiden för ett internationellt projekt. Mikael Olsson berättar om utmaningar och en kommande Erasmus-ansökan. Hur gör man?
  • Planeten havet – Elinor Hermansson, Marint kunskapscenter Malmö, berättar om deras pedagogiska projekt med SFI- och språkintroduktionsklasser

11.40 Diskussioner, reflektioner och förberedelser inför Öppet vatten (open space).

12.10 Lunch

13.10 Öppet vatten – ett kreativt open space-forum för erfarenhetsutbyte.

14.30 Återsamling och rapporter från de olika grupperna.

15.15 Avslutning: Så skapar vi mer ringar på vattnet

15.30 Tack för den här gången!

 

PRAKTIKALITETER

Var: Wallenberg Konferenscenter, Medicinaregatan 20

När: Registrering börjar kl. 10.00, måndag 14 november. Programmet börjar kl. 11.00. Konferensen avslutas tisdag 15 november kl. 15.30.

För vem: Konferensen vänder sig till dig som arbetar för att sprida kunskap om vattnets värde – både i havet och i sötvatten.

Kostnad: Konferensen, inklusive måltider, är kostnadsfri. Resa och boende står du själv för. Vi arbetar för att delar av konferensen ska vara tillgänglig digitalt. Maila oss om du önskar delta på detta vis.

Anmälan: Anmälan är nu stängd.

Varmt välkomna önskar

Marina nätverket, Havsmiljöinstitutet

Limniska nätverket, SLU Centrum för naturvägledning

Fakta

Tid: 2022-11-14 - 2022-11-15
Ort: Göteborg
Lokal: Wallenberg Konferenscenter, Medicinaregatan 20
Arrangör: SLU centrum för naturvägledning och Havsmiljöinstitutet
Mer information:

Limniska nätverket: limnisk.cnv@slu.se

Marina nätverket: marinpedagogik@havsmiljoinstitutet.se

 Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv