26
jan
Zoom

Digital frågestund om datahantering: samhällsvetenskap

Har du frågor om datahantering, FAIR data och öppen tillgång till forskningsdata? Då är du varmt välkommen till SND:s digitala frågestunder med inriktning mot olika forskningsområden. I januari ordnas en frågestund för alla som arbetar med forskningsdata inom samhällsvetenskap.

Svensk nationell datatjänst (SND)

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SLU är ett av de lärosäten som ingår i konsortiet som driver SND, och anställda vid SLU har möjlighet att publicera data i SND:s nationella datakatalog.

Frågestunden arrangeras av SND:s forskningsdatarådgivare samt domänspecialister. Domänspecialisterna är experter inom olika vetenskapliga ämnesområden eller områden rörande olika former av forskningsdata. SLU bidrar med domänspecialister inom området miljö och klimat.

Data Management Support (DMS)

SLU:s medverkan i SND sker genom Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket. DMS stöder forskare, doktorander och miljöanalytiker med bland annat hantering, publicering och arkivering av data.

SND-frågestund om datahantering: miljö-, klimat- och geovetenskaper

Varmt välkomna!

Fakta

Tid: 2022-01-26 13:00 - 14:00
Ort: Zoom

Relaterade sidor: