Kvinna på skogspromenad med tre hundar, solen är på väg ner. Foto.
6
jul
Digitalt , Uppsala

SLU i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

evenemang | seminarier, workshops |

Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största hoten mot global hälsa och livsmedelssäkerhet. Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot en av våra främsta mediciner – antibiotikan! Hur kan vi alla ta ett större ansvar i frågan?

Djur och människor delar samma livsmiljöer och vi påverkas av varandras hälsa och av hur vår miljö mår. Det har vi alla blivit varse under det gångna året när forskare och vetenskap har stått i fokus som aldrig förr. Dagens livsmedelskedjor täcker hela jorden och smittor kan snabbt spridas till såväl djur som människor. Antibiotikaresistensfrågan kräver därför ett systemperspektiv och en helhetssyn, en ansats vi kallar One Health. För att lösa de komplexa utmaningar vi står inför behöver forskare från olika områden samarbeta och bidra med kunskap som stöder beslutsfattare att agera långsiktigt - och med en hållbar agenda.

Vi lyfter följande ämnen;

  • Den nationella strategin mot antibiotikaresistens
  • Den svenska modellen för friska djur
  • Antibiotikafritt kött till varje pris! Eller?

SLU-forskare ger dig värdefull kunskap i frågan och beslutsfattare och ger sin syn på situationen - vad görs och vad behöver göras och hur berör det dig som konsument?

Program

Notera! Tiderna är preliminära, vi uppdaterar allt eftersom...

12.30 Inledning av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel 

12.33 Välkommen: Jacke Sjödin, moderator

12:36 Vad innebär konceptet One Health? Vi förklarar hur allt hänger ihop med en kort film, följt av en intervju om antibiotikaresistens med Susanna Sternberg Lewerin, SLU-professor inom smittskydd och infektionssjukdomar

12:50 Intervju med Jonas Fuks från Folkhälsomyndigheten, som berättar om den nationella strategin mot antibiotikaresistens, den så kallade Svenska modellen

13:00 Intervju med Patriq Fagerstedt, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet och programansvarig för det Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

13:10 Hur berörs du som konsument - vad finns det att tänka på för att minska spridningen av resistenta bakterier? Film med Jacke Sjödin som tar oss med på olika vardagssituationer, med inspel från tre SLU-forskare som ger oss mer kunskap i frågan utifrån ett människo-, djur- och miljöperspektiv. 

13:20 Panelsamtal på scenen om antibiotikafria livsmedel

  • Maria Lundesjö, projektledare inom Axfoundations programområde Framtidens Mat.
  • Lotta Berg, veterinär och SLU-professor i husdjurens miljö och hälsa
  • Hedvig Gröndal, postdoktor inom bakteriologi och livsmedelssäkerhet vid SLU
  • Carl-Johan Lagerkvist, SLU-professor i företagsekonomi 

Ca 13:45 Moderator summerar - kan det bli på rim tro?

Medverkande

Jacke Sjödin, moderator Porträttfoto på Jacke Sjodin. Foto.
Jacke är en av våra folkkära underhållare och revy-artister. Kanske har ni följt honom i hans kanaler, deltagit i hans källarkvällar eller hört några av hans Corona-sånger under det gångna året? Jacke har minst sagt många strängar på sin lyra och är också en erfaren moderator. Mer om Jacke.

 

 

 

Jonas FuksPorträttbild av Jonas Fuks. Foto.
Jonas är utredare på enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten. Där ansvarar han tillsammans med kollegor på Jordbruksverket för den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där 26 myndigheter och organisationer medverkar. Jonas deltar även i internationella projekt genom det samarbetscentrum med WHO som finns etablerat på enheten. Det internationella arbetet är bland annat inriktat på att stötta WHO i utbyggnaden av global övervakning av resistens och användning av antibiotika. Mer om Folkhälsomyndighetens arbete mot antibiotikaresistens.

 

Patriq FagerstedtPorträttfoto av Patriq Fagerstedt. Foto.
Patriq är programansvarig för det Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens som syftar till att stödja forskning kring utveckling av nya antibiotika, uppkomst och smittspridning av resistenta bakterier och bättre övervakning, diagnostik och behandling av infektioner. Han är även del av det internationella sekretariatet för Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) på Vetenskapsrådet som koordinerar stöd till AMR-forskning mellan 28 länder. Mer om Vetenskapsrådet.

 

Susanna Sternberg LewerinPorträtt foto på Susanna Sternberg Lewerin. Foto.
Susanna är veterinär och professor i Epizootologi & Smittskydd och forskar och undervisar om smittsamma djursjukdomar och antibiotikaresistens. Hon arbetar främst med sjukdomar vi inte har, eller inte vill ha, hos svenska djur. Dessa sjukdomar är inte en del av vardagen för svenska veterinärer och djurägare, men som vi ändå behöver ha en beredskap för. Susanna är också programchef för SLU Future One Health. Mer om Sanna.

 

Maria LundesjöMariaLundesjö.jpg
Maria är livsmedelsagronom och disputerad i livsmedelsvetenskap. Hon har erfarenhet av kvalitets- och hållbarhetsarbete från både livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln och jobbar som projektledare inom Axfoundations programområde Framtidens Mat. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret för ett hållbart samhälle. Ett exempel är utvecklingen av Antibiotikakriterierna som är ett verktyg för livsmedelsbranschen för att kunna kravställa och följa upp leverantörer av kött, mejeriprodukter och sjömat gällande antibiotikaanvändning. Mer om Axfoundation.

 

Hedvig GröndalPorträttfoto av Hedvig Gröndal. Foto.
Hedvig är sociolog och arbetar som postdoktor på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU. Hedvigs tidigare och nuvarande forskning rör antibiotikaanvändning för människor och djur från ett sociologiskt perspektiv. Hon är särskilt intresserad av hur policy för antibiotikaanvändning används (eller inte används) i praktiken. Hedvig deltar i ett EU-finansierat projekt, i vilket hon studerar hur svenska veterinärer och bönder ser på, och använder, antibiotika för mjölkkor och slaktkyckling.

 

Lotta BergPorträttbild på Lotta Berg. Foto.
Lotta är veterinär och hennes forskning och undervisning kretsar kring förebyggande djurhälsa och hur inhysning och skötsel påverkar djurens hälsa och välfärd. Lotta är ordförande för SLU:s Vetenskapliga Råd för Djurskydd, föreståndare för Nationellt Centrum för Djurvälfärd och hon sitter med i styrgruppen för nätverket One Health Sweden, som fokuserar på sjukdomar som människor och djur har gemensamt. Mer om Lotta och hennes forskning.

 

Carl-Johan LagerkvistPorträtt bild av Carl-Johan Lagerkvist. Foto.
Carl-Johan är professor i företagsekonomi vid SLU och hans forskning relaterar bland annat till konsumenters värdering, preferenser samt val av livsmedel, liksom deras acceptans av tekniker för gen-editering samt till fenomenet ”iögonfallande konsumtion”. Carl Johan samarbetar med såväl svenska företag som internationella centrumbildningar inom CGIAR-samarbetet (Science for humanity's greatest challenges), t ex WorldFish och ICRISAT (Science of discovery to science of delivery m.fl. Mer om Carl-Johan och hans forskning.

Fakta

Tid: 2021-07-06 12:30 - 13:45
Ort: Uppsala
Lokal: Digitalt
Arrangör: SLU Future One Health
Mer information:

Kontakt

Susanna Sternberg Lewerin, programchef för SLU Future One Health
susanna.sternberg.lewerin@slu.se

Eva-Stina Lindell, kommunikatör för SLU Future One Health
eva-stina.lindell@slu.se

Nyfiken på SLU Future One Health?

Här kan du hitta mer information om oss som arrangör och vår framtidsplattform - en strategisk plattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem.

En ny skogspolitik på väg – vem sätter agendan?

Se mer information om SLU:s andra seminarium under Almedalsveckan.

Almedalsveckan

Se vårt och hela Almedalsprogrammet här.

Välkommen att följa livesändningen via SLU:s You Tube kl 12:30 den 6 juli!

TIPS! Lunds universitet anordnar seminariet "Hur kan en levbar framtid utan antibiotika se ut? Lärdomar från tiden med covid-19". Läs mer om evenemanget här.