11
nov

12
nov
Uppsala

Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

konferenser |

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU samlar tillsammans med Nordregio forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

Konferensen anordnas som en del av SLU:s regeringsuppdrag att stärka och samordna svensk regional- och landsbygdsforskning och ambitionen är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling.

Konferensen hålls den 11-12 november vid Runö Möten & Events utanför Åkersberga, förutsatt att restriktioner och rekommendationer med anledning av Covid-19 tillåter detta.

Huvudtalare

  • Sally Shortall, Professor i Rural Economy vid Newcastle University
  • Karen Refsgaard, Research Director vid Nordregio

Teman

  1. Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’
  2. Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext
  3. Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier
  4. Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser
  5. Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter
  6. Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar
  7. Politik för regional utveckling

Anmälan till konferensen är nu stängd och vi kan med glädje konstatera att det funnits ett stort intresse att delta!

Frågor? Maila till uppdraglandsbygd@slu.se

Fakta

Tid: 2021-11-11 - 2021-11-12
Ort: Uppsala
Arrangör: Avdelningen för landsbygdsutveckling; Institutionen för stad och land, SLU samt Nordregio
Mer information:

För mer information kontakta: uppdraglandsbygd@slu.se


Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se