4
okt

26
nov
Online

Doktorandkurs: Information retrieval and methods for scientific communication

Den här kursen ger värdefulla färdigheter och insikter som kommer att göra din vardag som forskare enklare och effektivare.

Kursen ger en bred introduktion till informationshantering och vetenskaplig kommunikation. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter i informationssökning i vetenskapliga databaser, hantera referenser i ett referenshanteringsprogram och hur du kan resonera när du väljer vilken tidskrift du ska publicera i. Du kommer också att få bättre koll på copyright, hantering av forskningsdata, bibliometri, publiceringsstrategier och hur man som forskare kan öka synligheten för sina forskningsresultat. Kursen ges på engelska.

Kursen ger dig också en chans att dela erfarenheter och diskutera med doktorander från hela SLU, från universitetets hela bredd av ämnesdiscipliner och forskningsfrågor.

Kursen är helt webbaserad och ges på kvartsfart. 

Fakta

Tid: 2021-10-04 - 2021-11-26
Ort: Online
Arrangör: SLU-biblioteket
Sista anmälningsdag: 20 september 2021