4 jun

Zoom meeting

Hållbart jordbruk - vi reder ut begreppen

seminarier, workshops |

Nu lanserar vi ett nytt koncept för våra vetenskapliga seminarier. Vi på institutionen för växtproduktionsekologi vill locka en bred publik från SLU och även andra intresserade. Första seminariet handlar om alla begrepp för hållbart jordbruk som vi hör men sällan vet exakt vad de innebär. Vad har de gemensamt? Vilka skillnader finns?

Vi har bjudit in tre gäster

Yichao Rui

Rodale Institute, USA

“Regenerative Organic Agriculture, a Holistic Systems Approach to Food Production”Maria Wivstad

SLU ekologisk produktion och konsumtion och institutionen för växtproduktionsekologi

“Organic farming, conservation agriculture and agroecology– similarities and differences”Marcos Lana

Institutionen för växtproduktionsekologi

Agroecology: origin, principles and concepts
On zoom

Välkommen till inspirerande presentationer och spännande diskussioner.
Zoom Meeting ID: 627 1546 3774

Fakta

Tid: 2020-06-04 13:00 - 14:30
Ort: Zoom meeting