Petriskålar med bakterieodlingar. Foto.
24 nov

Online

NordCAW-webseminarium om antibiotikaresistens, djurvälfärd och hållbarhet

seminarier, workshops |

NordCAW bjuder in dig till ett seminarium om djurvälfärd och dess koppling till användningen av antibiotika och antibiotikaresistens.

Välkomen till NordCAW-webinarium om antibiotikaresistens, djurvälfärd och hållbarhet.

Mat som produceras av djur med dålig välfärd utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Syftet med seminariet är att öka medvetenheten och kunskapen om One Health-konceptet - och att visa på att djurens välfärd är tätt sammankopplat med användning av antibiotika och antimikrobiell resistens och därmed människors hälsa. 

Djurvälfärd och djurhälsa påverkar användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen och därmed utvecklingen av antimikrobiell resistens (AMR). Djur som lever under dåliga förhållanden blir stressade och kan drabbas av och sprida infektionssjukdomar. Användningen av antibiotika ökar och risken för antibiotikaresistens uppkommer.

De Nordiska och Baltiska djurvälfärdscentra (NordCAW) vill vara en stark röst för djurens välfärd och arbeta för att minska användningen av antibiotika i livsmedelsproduktion. Vi arbetar i ”One Health-perspektivet” i syfte  att värna djurs-, människors- och miljöns hälsa och välbefinnande. Med symposiet vill NordCAW dela med sig och sprida kunskap om konsekvenser för dålig djurvälfärd för utvecklingen av antimikrobiell resistens.

När: 24 November 2020

Tid: 10.30 - 17.30

Var: Webinar på Zoom

 

För mer information om seminariet, se den engelska versionen av den här sidan.

Fakta

Tid: 2020-11-24 -
Ort: Online
Arrangör: NordCAW/SCAW
Sista anmälningsdag: 17 november 2020
Pris: Gratis
Mer information:

För mer infomation kontakta:

Margareta Stéen, margareta.steen@slu.se

Elina Åsbjer, elina.asbjer@slu.seKontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

scaw@slu.se