16
jan
Audhumbla, VHC, Uppsala

Öppen föreläsning: Misstänkt ”predatory publishing” vid svenska lärosäten

evenemang | seminarier, workshops |
Dr. Gustaf Nehlans, porträtt

Välkommen till en öppen föreläsning om tvivelaktig vetenskaplig publicering. Forskaren Gustaf Nelhans har studerat hur utbredd denna typ av publicering är vid svenska lärosäten och presenterar resultaten i denna föreläsning, som ges på engelska. Biblioteket kommer också att kort informera om hur du som forskare kan undvika oseriösa tidskrifter.

De senaste åren har det dykt upp oseriösa aktörer, ofta kallade ”predatory publishers”, på tidskriftsmarknaden. Dessa aktörer utnyttjar open access-modellen där tidskrifter och förlag täcker sina kostnader genom publiceringsavgifter. Affärsidén för dessa förlag är att publicera så många artiklar som möjligt, oftast helt i avsaknad av peer-review samtidigt som de tar betalt. I föreläsningen "Alleged questionable publishing at the Higher Education Institute (HEI) level in Sweden - what should be counted as a problematic share?" presenterar Gustaf Nelhans resultaten av en studie som han nyligen utfört.

Gustaf Nelhans är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hans forskning lägger tonvikten vid användningen av bibliometri och citeringsanalys för såväl forskningsinformation som resursfördelning.

Föreläsningen arrangeras av SLU-biblioteket som också i anslutning till föreläsningen kort berättar om hur du som forskare kan undvika oseriösa tidskrifter.

Relaterade sidor: