1 nov
3 dec

Uppsala

Statistics II: Experimental Design and ANOVA, 4 hp

Kursen ges i Uppsala 1 november - 3 december 2019.

Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.

Fakta

Tid: 2019-11-01 - 2019-12-03
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 11 oktober 2019
Mer information:

Anmälning till kursen skickas med e-mail till Johannes.Forkman@slu.se och ska innehålla följande information:

Namn • Personnummer • InstitutionstillhörighetKontaktinformation