CV-sida

Ylva Melin

Ylva Melin

Presentation

Jag jobbar som projektledare för ett forskningsprojekt som undersöker miljökonsekvenser av ökat uttag av skogliga biobränslen i Västerbotten och är även informations- och kommunikationsansvarig för institutionen för skoglig resurshushållning.

Bakgrund

I grunden är jag utbildad miljövetare och har bred kompetens inom biologi, geologi och miljövetenskap från Göteborgs universitet (1995-2001). Efter examen praktiserade jag en kort period i ett EU-life projekt med marin inriktning på länsstyrelsen i Göteborg. Därefter följde praktik vid FNs mat och lantbruksorganisation (FAO), i Rom. Från och med 2002 har jag jobbat vid SLU i Umeå (Inst för skoglig resurshushållning), de första åren som projektledare och lärare i ett internationellt projekt som tillsammans med FAO bistod utvecklingsländer (främst Zambia och Bangladesh) med nationella skogs- och markanvändningsinventeringar. En central del i det arbetet var att undervisa i skoglig inventering i fält. Under denna period var jag även miljöledningsansvarig (ISO 14001) och informationsansvarig vid institutionen. Mellan 2007 och 2014 arbetade jag i huvudsak som doktorand och disputerade hösten 2014.


Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig planering, gemensamt
Telefon: +46907868595
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig planering
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: