CV-sida

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson
Jag arbetar med forskning, handledning och undervisning inom tillämpad husdjursgenetik.

Presentation

Min forskning handlar om hästar och kor och är inriktad både mot prestation/produktion, fruktsamhet och hälsoegenskaper. Jag leder också Avdelningen för tillämpad genetik.

Undervisning

Jag är kursledare för, och undervisar i, kursen "Designing breeding programmes, 15p" som ges på avancerad nivå. Jag handleder också studentarbeten.

Forskning

Under 2022 startade ett svensk-norskt samarbetsprojekt om genetisk diversitet inom, och mellan, nordiska hästraser där jag är projektledare.

I slutet av 2022 startade även ett projekt där vi undersöker om det går att göra avelsurval för travhästars förmåga att tävla barfota upprepade gånger. 

Jag leder även ett projekt om genomisk selektion inom svenska nötköttsraser, i nära samarbete med Växa Sverige och VikingGenetics.

Jag forskar också om genetisk diversitet och selektion hos svenska mjölkkoraser, både lantraser och de kommersiella raserna.

Dessutom arbetar jag i flera hästprojekt, bl.a. om genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos svenskt varmblod (SWB) och ett projekt om överrörlighet hos häst.

Länk till min Orcid-sida, och till min ResearchGate-profil.

Samverkan

Jag samarbetar med flera avelsorganisationer, t.ex. Viking Genetics, Växa Sverige, Svensk Köttrasprövning AB, Svensk Travsport och SWB.

Bakgrund

Jag utbildade mig till husdjursagronom vid SLU, Uppsala, med examen 1998. Mitt examensarbete handlade om genetisk analys av exteriöra egenskaper samt inavelsgrad hos den svenska ardennerhästen. 

År 2003 tog jag agronomie doktorsexamen vid SLU, med avhandlingen "Genetic aspects of calving, growth and carcass traits in beef cattle".

Jag arbetar sedan dess vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU, där jag är docent och forskare.

Handledning

Jag handleder licentiatstudenterna Paulina Berglund som forskar om travhästavel och Sandra Bonow som forskar om ridhästavel (SWB), samt doktoranden Heidrún Sigurdardóttir som i ett svensk-isländskt projekt forskar om genetiska bakgrunden till gångartskvalitet hos islandshästar. Jag är även biträdande handledare till doktoranden Christian Bengtsson vars projekt handlar om mjölkkoavel.


Publikationslista: