CV-sida

Ronny Fredriksson

Ronny Fredriksson

Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser; Områdesskydd & Havsplanering
Telefon: +46104784170
Postadress:
Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Box 7018
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala