CV-sida

Pär Forslund

Pär Forslund
Professor i ekologi, Institutionen för ekologi. Prorektor.

Presentation

Uppdrag vid SLU

 • Prorektor, SLU, 2022-
 • Prodekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU, 2014-2021
 • Vice ordförande i fakultetsnämnden för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU, 2014-2021
 • Ordförande i programnämnden för utbildningar i naturresurser och jordbruk (PN-NJ) vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU, 2014-2021
 • Adjungerad (som programnämndsordförande) i utbildningsnämnden vid SLU, 2014-2021
 • Ledamot i styrgruppen för framtidsplattformen Future Forests, SLU, 2017-2020
 • Ledamot i styrgruppen för framtidsplattformen Urban Futures, SLU, 2017-2021
 • Vice ordförande i styrelsen för Cemus (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, samarbetsorganisation mellan Uppsala universitet och SLU), 2017-2021
 • Projektledare för arbetsgruppen för planering av ett civilingenjörsprogram i digitaliserat hållbart jord- och skogsbruk samt för skrivande av ansökan om examenstillstånd för civilingenjörsexamen hos regeringen, 2020-2021 (på uppdrag av dekanerna vid fakulteterna för naturresurser och jordbruksvetenskap respektive skogsvetenskap)
 • Ordförande för forskarutbildningsnämnden vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU, 2014
 • Medlem av den arbetsgrupp som ansvarade för framtagandet av SLU:s remissvar till den offentliga utredningen “Styr- och resursutredningen (Strut)”, 2019.
 • Medlem i SLU Samverkan, representant för utbildningsnämnden, 2018
 • Deltog i intervjuer med UKÄ:s bedömargrupp i samband med UKÄ:s utvärdering av SLU:s kvalitetssäkringssystem för utbildningar, 2019 (deltog i två intervjuer, representerade utbildningsnämnden respektive fakultetsnämnden för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap)
 • Fakultetsstudierektor för forskarutbildning, NL-fakulteten, SLU, 2003-2012
 • Fakultetsstudierektor för forskarutbildning, NJ-fakulteten, SLU, 2013-2014
 • Studierektor för forskarutbildning, institutionen för ekologi, SLU, 2013
 • Medlem i ledningsgruppen för institutionen för ekologi, SLU, 2013-2014

Undervisning

Zooekologi (D-kurs), Uppsala universitet, 1988-1990, 1993 (lärare, kursansvarig); grundkurs och avancerad kurs i ekologi, Universitetet i Trondheim (NTNU), Norge, 1994 (lärare/kursansvarig resp. lärare); tillämpad populationsbiologi (avancerad nivå), SLU, 1997-2013 (lärare, kursansvarig); naturvårdsbiologi (grundnivå), SLU, 2012-2020 (lärare); Advances in Ecology (doktorandkurs), 2012, 2014 (lärare, kursansvarig)

Forskning

Populationsdynamik, populationsekologi, naturvårdsbiologi, biodiversitet, citizen science.

Bakgrund

Akademiska examina/titlar

 • Professor i ekologi vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU,  2012
 • Docent i viltekologi vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU, 1996
 • Fil. Dr. i zooekologi, institutionen för ekologi, Uppsala universitet, 1992
 • Högskoleexamen i biologi, Uppsala universitet, 1983

Tidigare anställningar

 • Forskare, institutionen för ekologi, Uppsala universitet, 1992-1993
 • Försteamanuensis (lektor), Universitetet i Trondheim (NTNU), Norge, 1994-1995
 • Forskarassistent, institutionen för naturvårdsbiologi, SLU, 1995-2001
 • Forskare, institutionen för ekologi, 2002-2012

Handledning

Huvudhandledare för två forskarstuderande vid institutionen för ekologi (avslutade 2010, 2015), och biträdande handledare för 5 forskarstuderande (avslutade) vid institutionen för naturvårdsbiologi och institutionen för ekologi. Handledare för en postdoc, institutionen för ekologi.

Publikationer i urval

Senaste publikationer

Paquet, M., Arlt, D., Knape, J., Low, M., Forslund, P., and Pärt, T. 2019. Quantifying the links between land use and population growth rate in a declining farmland bird. Ecology and evolution 9, 868-879.

Paquet, M., Arlt, D., Knape, J., Low, M., Forslund, P., and Pärt, T.  2020. Why we should care about movements: Using spatially explicit integrated population models to assess habitat source–sink dynamics. Journal of Animal Ecology 89, 2922-2933.


Kontaktinformation

Professor vid Universitetsledningen
Telefon: +4618672281, +46702182450
Postadress:
Prorektor, Box 7070
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala