CV-sida

Nina Alveheim Känsälä

Nina Alveheim Känsälä
Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd, med en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar det bästa av två världar - den akademiska och ridsporten ute i samhället.

Presentation

Ridning är den största tjejidrotten och tredje största ungdomsidrotten. Ridsporten har i dagens samhälle hög acceptans som en trevlig fritidssysselsättning. Det förtroendet måste förvaltas för att säkerställa att nya generationer får möjlighet att utöva ridning framöver. 

Ridsporten är unik på flera sätt, det är bland annat en av få sporter där idrottsutövaren tävlar tillsammans med ett djur. Detta väcker ett antal etiska frågeställningar. Ridsporten riskerar att ifrågasättas i takt med att intresset för hästvälfärd ökar eftersom ridning, uppstallning och utfodring baseras på tradition snarare än evidensbaserad kunskap. ​Upplever allmänheten att det finns välfärdsproblem kan man komma att betvivla att hästen används på dess egna villkor. Ridsporten i såväl Sverige som resten av världen påverkas av både de aktivas och samhällets åsikter samt syn på sporten.    

För att framtidssäkra ridsporten behöver hästsektorn genomgående prioritera hästvälfärden, både i tävlingssammanhang och på hobbynivå. Policys och regler ska vara evidensbaserade och reflektera samhällets sociala och etiska värderingar. Innebörden av uttrycket ”Social license to operate” är i korthet att samhället accepterar och respekterar den verksamhet som bedrivs. ”Social license to operate” är dynamiskt och ändrar sig allteftersom opinion och uppfattningar ändras efter nya rön. För att upprätthålla ett accepterande och godkännande av ridsporten från samhället och andra intressenter måste ridsporten se över sin utveckling ur ett hållbart perspektiv. 

Kunskapsspridning är en avgörande faktor för att arbeta med ridsportens ”social licence to operate” för en hållbar framtid. Alla som på ett eller annat sätt är engagerade i hästar och ridsport behöver hjälpa till att sprida kunskap. Kunskap som behöver vara så tydlig och lättillgänglig som möjligt. Orsaken till en del välfärdsproblem hos häst kan vara okunskap, ignorans och traditionen att utan att reflektera följa gamla sedvanor. Därför är det viktigt att lyfta de områden inom hästhållningen som kan utvecklas för att förbättra hästvälfärden. Upprätthållandet av ridsportens ”social license to operate” kräver forskning i framkant, samhällsengagemang, transparens, ansvarstagande och en vilja att förändra.

Jag undersöker människors syn på ridsporten, genom att ta reda på upplevda positiva värden kopplade till hästar och ridning för både den enskilda individen och samhälle. Frågan vilka de positiva effekterna av ridning och skötsel kan vara ställs även ur hästens perspektiv. I studien lyfts även eventuella upplevda hästvälfärdsproblem kopplade till ridsporten upp. Därefter ska jag studera om och i så fall vilken fysiologisk påverkan några av de negativa upplevelserna har på hästar. Frågan är också om några av de upplevda negativa effekterna kan ha betydelse för hästens välfärd. Studien är viktig för att kunna få förståelse för upplevda och verkliga effekter av människans interaktion med hästen. Det kan dessutom finnas uppstallnings-, utfodrings, skötsel-, hanterings-, tränings- och tävlingssituationer som kan utvecklas för att förbättra hästvälfärden.  

Genom att aktivt arbeta med frågor rörande omvärldens syn på ridsporten kan hästsektorn utveckla strategier för att upprätthålla och förbättra samhällets syn på sporten. Min studie är nödvändig för att skapa en hållbar strategi för ridsportens acceptans i det moderna samhället. För att kunna sprida kunskap om hästvälfärd måste vi förstå vad vår omvärld har för syn på sporten och hästarnas välfärd.

Mål med min forskning:

Mitt mål är att i hög grad bidra till att framtidens utövare av ridsport är reflekterande utövare, som agerar utifrån evidensbaserad kunskap.

Mina handledare:

Anna Jansson, SLU (huvudhandledare)

Karin Morgan, SLU

Susanna Hedenborg, Malmö Universitet

Kyra Kyrklund, SLU

Jan Jönsson, SLU

Samverkan

Jag håller träningar, clinics, föreläsningar och andra typer av externa utbildningar.

Ett urval av mina åtaganden:

Huvudtränare för talangsatsningen ”Unga Ryttare”, Stockholms Läns Ridsportförbund, alla discipliner (dressyr, hoppning och fälttävlan). 2017–  

Föreläsningar för talangsatsningen ”Unga Ryttare”, Stockholms Läns Ridsportförbund. 2017-

Huvudtränare i dressyr för ridlärare, personal samt extern tränare för elever vid Sötåsen-Axevalla Hästcenter (Naturbruksskolan Uddetorp), Skara. 2017-

Huvudtränare i dressyr för ridlärare och personal för islandshästinriktningen vid Sötåsen-Axevalla Hästcenter (Naturbruksskolan Uddetorp), Skara. 2018-

Föreläsningar och clinics för elever vid Sötåsen-Axevalla Horse Center (Naturbruksskolan Uddetorp), Skara. 2019– 

Extern tränare i dressyr för unghästprogrammet, Biologiska Yrkeshögskolan, Skara. 2017–2018. 

Extern tränare i dressyr för ridlärare och lektionsgrupper, Sundby Ridskola, Huddinge. 2003–2014, 2018- 
 
Föreläsningar och clinics i urval:
Föreläsning “Från avelsboxen till tävlingshäst –Konsten att integrera forskning och modern vetenskap med horsemanship och gammal beprövad kunskap” på “Chalmers Hästcafé”, Sport och Teknologi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 2016. 

Clinic “Hållbar ridning – från ridskoleryttare till hästägare” i samarbete med Agria/ Länsförsäkringar Stockholm, Hufvudsta Ridklubb, Solna. 2018. 

Clinic “Hållbar ridning – från ridskoleryttare till hästägare” i samarbete med Agria/ Länsförsäkringar Stockholm. Sundby Ridskola, Huddinge. 2018.  
 
Styrelseuppdrag i urval:
Styrelsemedlem Swedish Warmblood Association (SWB). 2016–  

Styrelsemedlem Equine Swede Horse AB. 2016–2019. 

Ordförande i Avelsutskottet, SWB. 2017– 

Suppleant i Näringsdepartementets samrådsgrupp i hästfrågor. 2019– 

 

Bakgrund

Utbildningar:

Hippologutbildning och diplomerad ridlärare level III, 1999.

Kandidatexamen i hippologi, 2015.

Masterexamen i Animal Science, 2018.

B-tränare i dressyr, 2019.

Anställningar:

Sundby Ridskola. Huddinge. 1993–1995. Ridlärare och stalltjänst.

Brolötens Stuteri. Sparreholm. 1993–1995. Ridlärare och stalltjänst.

Riksanläggningen Flyinge. Flyinge. 1998. Ansvarig för samling av hingstar, veterinärassistent och stalltjänst. 

Sundby Ridskola. Huddinge. 1995–1997. Ridlärare.  

Sundby Ridskola. Huddinge. 1999–2001. Biträdande ridskolechef.

Dressur und Ausbildungsstall Dahmen. Aachen. 2001. Beridare och stallchef. 

Tullstorp Dressage Stable AB. Hässleholm. 2002–2010. Beridare och stallchef. 

Hannell Dressage Stable AB. Falkenberg. 2010-2013. Beridare och stallchef. 

Lövsta Stuteri. Upplands Väsby. 2013-

 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +46703003750
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala