CV-sida

Niclas Ericsson

Niclas Ericsson
Forskare med fokus på hållbarhet hos produkter och tjänster, främst producerade på ett sätt som gör anspråk på mark och förvaltning av biologiska resurser. Arbetar främst utifrån ett livscykelperspektiv.

Presentation

Teknikagronom i grunden med en doktorsavhandling i ämnet teknologi. Avhandlingens fokus låg på tidsaspekterna hos klimatpåverkan, framför allt i bioenergisystem som gör anspråk på mark och har stor inverkan på kolflödena mellan atmosfären och biosfären.

Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor och hur vi kan skapa system där samhälle-människa-natur drar nytta av varandra, exempelvis genom att skapa koldioxidsänkor i våra produktionssystem. Jag är även intresserad av sociala och socio-ekonomiska hållbarhetsfrågor, både nationellt och internationellt.

Undervisning

Jag bidrar och har bidragit regelbundet med föreläsningar och handledning i kurserna Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313) som ges år 5 på civilingenjörsprogrammet miljö och vattenteknik (W) vid SLU/Uppsala universitet (UU), Energi- och livscykelanalys (TN0285) som ges år 3 på civilingenjörsprogrammet energisystem (ES) vid SLU/UU.

Jag har tidigare lett kurserna Introduktion till Energisystem (TN0333), Energisystem (TN0286) och Livscykelanalys (MX0079).

Jag gör också inhopp och bidrar med mina kunskaper inom energisystem, system- och livscykelanalys samt klimatpåverkan från fossila och biogena produkter och system i undervisningen på diverse andra kurser.

För närvarande är jag kursansvarig för kursen Termokemisk omvandling (TN0319) som ges år 3 på civilingenjörsprogrammet energisystem vid SLU/UU samt doktorandkursen Advances in Life Cycle Assessment (PNS0202), vilken ges i samarbete med KTH och Chalmers inom ramen för Swedish Life Cycle Center (SLC) och också är en del av forskarskolan Sustainable systems for food, energy and biomaterials (SSFEB).

Jag är också examinator för den ovan nämnda doktorandkursen (PNS0202).

Handledning

Utöver grundutbildning handleder jag för närvarande tre postdocs: Joseph, Pechsiri, Alexandre Monteiro Souza och Paulus Shigwedha samt två doktorander: Karin von Greyerz och Sepp Böhme.

Jag har tidigare handlett Petra Sieber som disputerade år 2021 med avhandlingen: Climate impacts due to albedo change in LCA of agricultural systems

Jag bistår också med handledning och ämnensgranskning av examensarbeten inom ämnesområdet teknologi när mina ämneskunskaper passar ihop med arbetets inriktning.

Publikationer i urval

Ericsson, N., Dahlin, S. (2022) Fossilfri produktion – biobaserade gödningsmedel. Effektiv användning av näringsrika biprodukter för att ersätta mineralgödsel inom jordbruket. Mistra Food Futures Report no.8, Swedish University of Agricultural Sciences. Link to report

Ericsson, N., Nordberg, Å., Berglund, M. (2020) Biogas plant management decision support – A temperature and time-dependent dynamic methane emission model for digestate storages. Bioresource Technology Reports, vol.11, 100454. doi:10.1016/j.biteb.2020.100454

Ericsson, N., Sundberg, C., Nordberg, Å.,  Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2017) Time-dependent climate impact and energy efficiency of combined heat and power production from short rotation coppice willow using pyrolysis or direct combustion. GCB Bioenergy, 9(5) pp. 876-890. doi:10.1111/gcbb.12415

Ericsson, N., Nordberg, Å., Sundberg, C., Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2014) Climate impact and energy efficiency from electricity generation through anaerobic digestion or direct combustion of short rotation coppice willow. Applied Energy, 132, pp. 86-98. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.06.049

Ericsson, N., Porsö, C., Ahlgren, S., Nordberg, Å., Sundberg, C. and Hansson, P.-A. (2013), Time-dependent climate impact of a bioenergy system – methodology development and application to Swedish conditions. GCB Bioenergy, 5: 580–590. doi: 10.1111/gcbb.12031

Avhandling

Ericsson Niclas, 2015. Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow-based systems for electricity and heat production. Acta universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral Thesis No. 2015:96. Uppsala, Sweden.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671843, +46731018188
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: