CV-sida

Maria Ernfors

Maria Ernfors
Forskare i odlingssystemsekologi, med inriktning mark, växthusgasemissioner, kol och kväve.

Presentation

Jag intresserar mig för kol- och kväveomsättning i odlingssystem, med fokus på hur odlingsåtgärder och systemdesign påverkar växthusgasemissioner, kvävehushållning och kolinlagring i mark   

Undervisning

Kursansvarig för ”BI1220, Hållbar markförvaltning i agroekosystem” och ”BI1272, Växtodling – marken och växterna” som båda hör till Lantmästarprogrammet. Min undervisning är framför allt kopplad till odlingssystem, markvetenskap och klimat/växthusgasemissioner.

Forskning

Bakgrund

  • Agronom/magister i markvetenskap, 2001
  • Fil Dr i Naturvetenskap med inriktning på miljövetenskap, 2009

Handledning

Handleder kandidat- och mastersstudenter inom bland annat Lantmästar-, Agroecology- och Trädgårdsingenjörsprogrammen.

Publikationer i urval

Hydbom, S., Ernfors, M., Birgander, J., Hollander, J., Jensen, E.S., Olsson, P.A. 2017.Reduced tillage stimulated symbiotic fungi and microbial saprotrophs, but did not lead to a shift in the saprotrophic microorganism community structure. Applied Soil Ecology 119, 104-114. Doi:10.1016/j.apsoil.2017.05.032.

Cahalan, E., Ernfors, M., Müller, C., Devaney, D., Laughlin, R.J., Watson, C.J., Hennessy, D., Khalil, M.I., McGeough, K.L., Richards, K.G. 2015. The effect of the nitrification inhibitor dicyandiamide (DCD) on nitrous oxide and methane emissions after cattle slurry application to Irish grassland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 199, 339-349. Doi:10.1016/j.agee.2014.09.008.

Ernfors, M., Brennan, F.P., Richards, K.G., McGeough, K.L., Griffiths, B.S., Laughlin, R.J., Watson, C.J., Philippot, L., Grant, J., Minet, E.P., Moynihan, E., Müller, C. 2014. The nitrification inhibitor dicyandiamide increases mineralization-immobilization turnover in slurry-amended grassland soil. Journal of Agricultural Science, 152, 137-149. Doi:10.1017/S0021859613000907.

McGeough, K.L., Müller, C.,Laughlin, R.J., Watson, C.J.,Ernfors, M., Cahalan, E., Richards, K.G. 2014. The effect of dicyandiamide addition to cattle slurry on soil gross N transformations at a grassland site in Northern Ireland. Journal of Agricultural Science 152, 125-136. Doi:10.1017/S0021859613000762.

Ernfors, M., Rütting, T., Klemedtsson, L. 2011. Increased nitrous oxide emissions from a drained organic forest soil after exclusion of ectomycorrhizal mycelia. Plant and Soil 343, 161-170. Doi:10.1007/s11104-010-0667-9.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-41 51 45
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, Alnarp

Publikationslista: