CV-sida

Liv Jonare

Liv Jonare
Leg. veterinär och doktorand inom fjäderfämedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Presentation

Jag är legitimerad veterinär sedan 2020 och startade min doktorandprojekt under samma år. I doktorandprojektet studeras underhudsinflammation hos kyckling, vilket faller inom mina intresseområden fjäderfämedicin och hälsa för livsmedelsproducerande djur.

Undervisning

Jag deltar i undervisningen för veterinärstudenter kring bakteriellt orsakade sjukdomar hos fjäderfä.

Forskning

Min forskning är inriktad på underhudsinflammation orsakad av bakterien E. coli hos kyckling. Huvudfokus är patogenesen, dvs. hur sjukdomen uppkommer och utvecklas och i doktorandprojektet undersöker vi:

  • Kliniska tecken/symptom vid underhudsinflammation och immunologiskt svar i blodet
  • Egenskaper som kännetecknar E. coli som isolerats från underhudsinflammation och samtidig förekomst av E. coli i andra delar av kroppen
  • Faktorer under uppfödningen som kan kopplas till utveckling av underhudsinflammation
  • Utvärdering av infraröd teknik som ett möjligt diagnostiskt verktyg för sjukdomen. 

Bakgrund

2020 - Veterinärexamen, SLU

2003 - Magisterexamen i biologi, Uppsala universitet

Publikationer i urval

Etterlin, P.E., Comin, A., Eriksson, H., Bagge, E., Jinnerot, T., Jonare, L. & Jansson, D.S. (2023). Questionnaire study suggests grave consequences of infectious laryngotracheitis, infectious coryza and mycoplasmosis in small chicken flocks. Acta Vet Scand 65, 39. 

Jonare, L., Östlund, E., Söderlund, R., Hansson, I., Aspan, A. & Jansson, D.S. (2023). Core genome multilocus sequence typing (cgMLST) confirms systemic spread of avian pathogenic Escherichia coli (APEC) in broilers with cellulitis. Vet Microbiol, 282, p. 109755. DOI: 10.1016/j.vetmic.2023.109755


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar
Telefon: +4618672912
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala