CV-sida

Lisa Ekman

Lisa Ekman
Lisa arbetar som forskare vid enheten för veterinärmedicinsk epidemiologi framför allt med fokus på forskning om mjölkkor, hållbar livsmedelsproduktion och djurvälfärd.

Presentation

Innan jag påbörjade min nuvarande anställning så genomförde jag ett doktorandprojekt om juversår hos mjölkkor vid Statens veterinärmedicinska anstalt, och sedan disputationen i maj 2020 så har jag arbetat deltid på Växa Sverige som djurhälsoveterinär med fokus på hållbar livsmedelsproduktion, klimatanpassning, juverhälsa och epidemiologi. Något som driver mig är kopplingen mellan forskning och praktik – hur får vi forskningen att bli relevant för ”slutanvändaren”, i mitt fall lantbrukaren, och inte bara forskning för andra forskare. I min forskning är målet att ha en aktiv dialog med intressenterna för projektets resultat, det vill säga lantbrukare, mjölkproducenter, veterinärer och rådgivare. Detta genom att under projektets gång ha en pågående kommunikation genom diskussionsträffar, publikationer i lämpliga tidskrifter och presentationer vid olika branschträffar för att få inspel och bidrag till projektets utveckling. 

Undervisning

Är involverad i epidemiologiundervisningen för veterinärstudenter.

Forskning

Pågående projekt: 

Mindre mjölkkobesättningars roll i en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning (2022-2024, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning)

Kartläggning av vägen mot hållbar digitalisering inom mjölkproduktionen (2022-2025, finansierat av Formas)

Strategier för mastitbehandling i en hållbar mjölkproduktion (2020-2024, finansierat av Formas)

 

Bakgrund

 • Djurhälsoveterinär, Avdelningen för Djurhälsa och utveckling, Växa        Sverige
 • Forskningsassistent/doktorand, Avdelningen för djurhälsa och
  antibiotikafrågor, Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Veterinär, Ambulatoriska kliniken, UDS, SLU
 • Tillförordnad veterinär, Ambulatoriska kliniken, UDS, SLU

Handledning

Handleder flera veterinärstudenter som skriver examensarbeten, samt är biträdande handledare för en doktorand vid Kliniska vetenskaper.

Publikationer i urval

 • Ekman, L., Nyman, A., Persson Waller, K., 2021. Recovery from udder cleft dermatitis in dairy cows. J. Dairy Sci. https://doi.org/10.3168/jds.2019-17935  
 • Ekman, L., Bagge, E., Nyman, A., Waller, K.P., Pringle, M., Segerman, B., 2020. A shotgun metagenomic investigation of the microbiota of udder cleft dermatitis in comparison to healthy skin in dairy cows. PLOS ONE 15, e0242880. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242880
 • Ekman, L., Nyman, A.-K., Persson Waller, K., 2020. Incidence of udder cleft dermatitis (UCD) in dairy cows and risk factors for transitions to UCD. J. Dairy Sci. 103, 11736–11749. https://doi.org/10.3168/jds.2019-17935
 • Ekman, L., Nyman, A.-K., Landin, H., Persson Waller, K., 2018. Hock lesions in dairy cows in freestall herds: a cross-sectional study of prevalence and risk factors. Acta Vet. Scand. 60, 47. https://doi.org/10.1186/s13028-018-0401-9
 • Ekman, L., Nyman, A.-K., Landin, H., Magnusson, U., Waller, K.P., 2018. Mild and severe udder cleft dermatitis—Prevalence and risk factors in Swedish dairy herds. J. Dairy Sci. 101, 556–571. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13133

Länkar


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: 0707979070
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala