CV-sida

Krista Tuominen

Krista Tuominen

Presentation

Jag är veterinär och postdoktor i veterinärmedicinsk epidemiologi vid institutionen för kliniska vetenskaper. Jag är intresserad av ämnen som rör infektionssjukdomars epidemiologi, One Health och antimikrobiell resistens. Jag har ett särskilt intresse för att använda matematisk modellering för att studera spridningen av sjukdomar. Jag disputerade min doktorsavhandling i september 2023 om kontroll av lantbruksdjurassocierad meticillinresistent Staphylococcus aureus (LA-MRSA) i svenska grisbesättningar. Avhandlingen kombinerade matematisk modellering av spridning och kontroll av LA-MRSA i en grisbesättning och bakteriologi för att studera överlevnaden av LA-MRSA på olika ytmaterial. Vi studerade också grisbönders och veterinärers syn på biosäkerhet i svenska grisbesättningar. 

Forskning

Jag är för närvarande involverad i ett tvärvetenskapligt projekt som studerar överföringen av Campylobacter mellan nötkreatur och miljön. Jag deltar också i ett modelleringsprojekt för avmagringssjuka.


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671353, -46724657833
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: