CV-sida

Karin von Greyerz

Karin von Greyerz
Min forskning fokuserar på potentialen att minska klimatpåverkan från produktion av nötkött och mjölk, där jag också tar hänsyn till multifunktionalliteten av dessa system, till exempel ekosystemtjänster.

Presentation

Jag har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Mitt doktorandprojekt ligger inom området hållbara livsmedelssystem och ingår i projektet Mistra Food Futures. Min forskning fokuserar på potentialen att minska klimatpåverkan från produktion av nötkött och mjölk, där jag också tar hänsyn till multifunktionalliteten av dessa system, till exempel ekosystemtjänster. Jag använder mig av livscykelanalyser för att kvantifiera klimatpåverkan från dessa system.

Undervisning

Jag undervisar i kursen energi- och livsykelanalys (TN0285) och administrerar kursen Hållbar utveckling i energibranschen (TN0350). 

Publikationer i urval

von Greyerz, K., Tidåker, P., Karlsson, J.O., Röös, E., 2023. A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production. Journal of Environmental Management 325, 116400. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116400

Resare Sahlin, K., Carolus, J., von Greyerz, K., Ekqvist, I., Röös, E., 2022. Delivering “less but better” meat in practice—a case study of a farm in agroecological transition. Agron. Sustain. Dev. 42, 24. https://doi.org/10.1007/s13593-021-00737-5

von Greyerz, K., 2021. Evaluation of calculation tools for climate impact from milk- and beef production (Independent thesis Advanced level). Uppsala University, Uppsala. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1519284/FULLTEXT01.pdf

 

 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala