CV-sida

Karin Eriksson

Karin Eriksson
Bibliotekarie på institutionen för ekologi

Presentation

Förestår Ekologibiblioteket på Ekologicentrum. Hjälper personal och studenter på institutionen för ekologi med biblioteks- och publiceringsfrågor . Enhetsgranskare i SLUpub. Anställd på deltid och normalt anträffbar måndagar och torsdagar.

Bakgrund

Fil. kand. i slaviska språk och statskunskap, Uppsala universitet 1988

Biblioteksutbildning, Åbo Akademi 1991

Fil. mag. i demokratiutveckling, Uppsala universitet 2009

Arbetat på SLU 1991-1993 samt sedan 1995, deltid sedan 1999


Kontaktinformation
Bibliotekarie vid Institutionen för ekologi; Institutionen för ekologi, gemensam personal/kansli
Telefon: 018-672375
Arbetsbeskrivning: bibliotekarie Ekologibiblioteket
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala