CV-sida

Karin Eriksson

Karin Eriksson
Bibliotekarie på institutionen för ekologi

Presentation

Förestår Ekologibiblioteket på Ekologicentrum. Hjälper personal och studenter på institutionen för ekologi med biblioteks- och publiceringsfrågor.  Anställd på deltid och normalt anträffbar tisdagar och torsdagar.

Bakgrund

Fil. kand. i slaviska språk och statskunskap, Uppsala universitet 1988

Biblioteksutbildning, Åbo Akademi 1991

Fil. mag. i demokratiutveckling, Uppsala universitet 2009

Arbetat på SLU 1991-1993 och därefter från 1995.


Kontaktinformation

Bibliotekarie vid Institutionen för ekologi; Institutionen för ekologi, gemensam personal/kansli
Telefon: +4618672375, +46725669765, +46702490094
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala