CV-sida

Karin Alvåsen

Karin Alvåsen
Forskare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen för kliniska vetenskaper.

Presentation

Jag arbetar som forskare på enheten för veterinärmedicinsk epidemiologi där jag huvudsakligen ägnar mig åt forskning kring hälsa och välfärd hos mjölkkor. Jag är även involverad i undervisning inom epidemiologi och handledning av masterstudenter och doktorander.

Forskning

Huvudsökande och projektledare för följande pågående projekt:  

Minskad dödlighet bland mjölkkor för ökad djurvälfärd och hållbarhet
I detta projekt kommer vi att: 1) utvärdera individuella och besättningsrelaterade riskfaktorer, inklusive genetiska faktorer; 2) i en fältstudie följa mjölkbesättningar och intervjua mjölkföretagare för att identifiera skötsel- och inhysningsrelaterade risk- och framgångsfaktorer; 3) utforma ett verktyg för att beräkna hur olika dödlighetsnivåer påverkar företagens ekonomi och miljö; 4) utveckla och effektivisera rådgivningsstrategier och material för att minska dödligheten.

Projektgrupp: Lisa Ekman, Freddy Fikse, Annica Hansson, Jannica Krafft & Maria Berglund 

Projektet genomförs i samarbete med Växa och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

God djurvälfärd - vinster för djur, lantbrukare och samhälle
I detta tvärvetenskapliga projekt, med fokus på mjölkbesättningar studerar vi: 1)  om olika djurvälfärdsbefrämjande åtgärder leder till kostnads- eller intäktsökningar på gårdsnivå; 2) faktiska gårdars produktionsresultat som kopplas till gårdens djurvälfärdsnivå för att utvärdera gårdarnas ekonomiska situation; 3) hur och vilka externa effekter som påverkas av olika djurvälfärdsnivåer.

Forskningen sker i samarbete med SRUC  och Lincoln University
Projektet finansieras av Formas. 

Medverkande forskare i följande projekt: 

FUnctional Length of Life (FULL) - a better indicator of the length of life of dairy cows. Funder: Formas. Main applicant: Nils Fall. Co-applicants: Karin Alvåsen, Ulf Emanuelson, Lisa Ekman and Daiana de Oliviera. 

TransformDairyNet: Working together to upscale Cow-Calf-Contact dairy production and beyond. Financier: HORIZON Europe. Main applicant: Siobhan Mullan. Co-applicants: 26 European organisations. Contact persons at SLU: Karin Alvåsen and Sigrid Agenäs.

European Partnership Animal Health & Welfare (EUP AH&W). Funder: HORIZON Europe. Main applicant: University of Ghent. Co-applicants: 91 partners. Swedish leaders: Anna Wallenbeck, Susanna Stenberg Lewerin and Harry Blokhuis. Contact persons for OO9 - Action 1. Assess the economic and societal burden of selected priority diseases: Karin Alvåsen and Helena Hansson

Loss of beef during primary production in Sweden: quantities, causes, food potential and carbon footprint and economically assessed measures. Funder: Formas. Main applicant: Ingrid Strid. Co-applicants: Karin Alvåsen, Ingrid Hunter Holmøy, Anett Seeman, Charlotte Berg, Jesper Rydén, Henrik Lander. 

The slow sheep and goat killer: Small ruminant lentiviruses in Swedish herds. Funder: Formas. Main applicant: Jonas Johansson Wensman. Co-applicants: Karin Alvåsen, Jenny Frössling, Ylva Persson, Emelie Larsdotter. 

Sustainability and structural change in Swedish milk production. Funder: Swedish farmers’ foundation for agricultural research (SLF). Main applicant: Ruben Hoffmann. Co-applicants: Karin Alvåsen, Mark Brady, Per Hansson, Susanne Båth Jacobsson. 

The role of small-scale dairy cattle production in a sustainable and robust Swedish food supply. Funder: SLF. Main applicant: Lisa Ekman. Co-applicants: Karin Alvåsen, Ylva Persson, Ulrika Nordling, Ulf Emanuelson, Nils Fall, Pernilla Tidåker and Mikaela Lindberg. 

Bakgrund

  • Husdjursagronomexamen vid SLU, Uppsala, 2009
  • Anställd på Länsstyrelsen i Uppsala län, 2009-2010
  • Doktorsexamen inom epidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, 2014

Handledning

Emma Hurri, (Veterinary science; year of admission: 2019). Project title: Mycoplasma bovis – herd diagnostics and epidemiological knowledge to prevent infections in Swedish cattle Main supervisor: Ass. prof. Madeleine Tråvén. Co-supervisors: Karin Alvåsen and Karl Pedersen.

Ulrika Nordling (Veterinary science; year of admission: 2021). Project title: Ruminants in a flexible food chain - animal health and food security from a preparedness perspective. Main supervisor: Ass. prof. Ylva Persson. Co-supervisors: Karin Alvåsen, Susanna Sternberg Lewerin and Stefan Widgren.

Anna Ordell (Veterinary science; year of admission: 2022) Project title: The slow sheep and goat killer - small ruminant lentiviruses in Swedish herds. Main supervisor: Ass. prof. Jonas Johansson Wensman. Co-supervisors: Karin Alvåsen, Ylva Persson and Jenny Frössling. 

Sanna Pasanen (Technology; year of admission: 2023). Project title: Life cycle assessment of measures for reduced losses of beef at Swedish cattle farms. Main supervisor: Ass. prof. Mattias Eriksson. Co-supervisors: Karin Alvåsen and Ingrid Strid.

Annie Hägglund (Veterinary Science; year of admission: 2024). Project title: Implications of a low-input/low-output (LILO) production system for organic dairy production. Main supervisor: Prof. Nils Fall. Co-supervisors: Karin Alvåsen, Rebecca Danielsson and Pernilla Tidåker.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671323, +46705413227
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: