CV-sida

Johannes Albertsson

Johannes Albertsson

Presentation

Jag är anställd som forskare på institutionen för Biosystem och teknologi. Den mesta tiden ägna jag åt ett projekt som heter SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). SITES är en nationell infrastruktur för ekosystemforskning som främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens https://www.fieldsites.se/sv-SE. Jag undervisar också en del, bland annat så är jag kursledare för lantmästarnas växtproduktionskurs (BI1273).

Min forskning har framförallt fokuserat på samspelet mellan ogräs och salix, en perenn bioenergi gröda. Målet med forskningen har varit att minska eller eliminera användningen av herbicider under etableringsfasen av denna gröda. Jag har bland annat undersökt olika salixkloners förmåga att konkurrera med ogräs och hur denna förmåga påverkas av att första årets skott klipps ner. Jag har också jämfört effektiviteten av kemiska och icke-kemiska ogräsbekämpningsmetoder, såsom radhacka kombinerat med skrappinnar och olika typer av täckgrödor. Forskningen har utförts i storskaliga fältförsök och i nära samarbete med lantbrukare och rådgivare. Jag har också varit med i ett europeiskt projekt som heter Climate-CAFÉ. Mitt mål i detta projekt var att få fram ny kunskap från svenska långliggande försök gällande olika odlingssystems anpassningsförmåga till klimatförändringar.

Undervisning

Kursansvarig för växtproduktionskursen (BI1273)

Miljöanalys

Ledamot i nämnden för fortlöpande miljöanalys, Foman-LTV

Samverkan

Stationsföreståndare för SITES Lönnstorp försöksstation

Ledamot i Kommittén för SLU Fältforsk

Bakgrund

  • MSc in Horticultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, 2008
  • PhD in Agriculture, Swedish University of Agricultural Sciences, 2014

Handledning

Handleder master- och kandidatarbeten på Trägårdingenjörsprogrammet, Lantmästarprogrammet och masterprogrammet Agroekologi.

Länkar


Publikationslista: