CV-sida

Ingrid Hansson

Ingrid Hansson
Veterinär, docent och universitetslektor i Veterinärmedicinsk Bakteriologi, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)

Presentation

Veterinärmedicinsk bakteriologi är brett ämne beroende på djurslagsskillnader och de olika bakteriernas påverkan på värden. Mitt forsknings- och expertområde är klinisk bakteriologi.

 

Undervisning

 • Kursledare bakteriologi Årskurs 2 Veterinärprogrammet
 • Kursledare bakteriologi Årskurs 1  Djursjukskötare
 • Kursledare bakteriologi Molekylär cellbiologi och mikrobiologi för Agronomstudenter och etologi och djursskyddstudenter
 • Föreläsare Livsmedelsmikrobiologi Årskurs 3 Veterinärprogrammet
 • Föreläsare masterkurs i infektionsbiologi
 • Föreläsare masterkurs i "Humans, Animals, Ecosystems"
 • Diskussionsövningar Biosäkerhet Årskurs 4-5 Veterinärprogrammet
 • Handleder masterstudenter, examensarbetare och studenter i kursen Vetenskapligt förhållningssätt

Forskning

Aktuell forskning och urval av tidigare projekt

Bakgrund

Examina

 • Leg. veterinär 1991
 • Veterinärmedicine doktor 2007
 • Docent i veterinärmedicinsk bakteriologi 2020

Handledning

 • Huvudhandledare i två pågående doktorandprojekt
 • Biträdande handledare i sex pågående doktorandprojekt
 • Huvudhandledare i 13 avslutade masterprojekt

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672391
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala