CV-sida

Helene Hamlin

Helene Hamlin
Universitetslektor vid VH - Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för kirurgi och medicin Enheten för hund, katt och andra smådjur.

Presentation

Jag tog veterinärexamen i december 1990 vid SLU. Efter några år som distriktsveterinär i västra Dalsland återvände jag till Uppsala och SLU och påbörjade en forskarutbildning. Jag har alltid varit mycket intresserad av smådjur och internmedicin med inriktning på framförallt immunmedierade sjukdomar. Min forskning har också kommit att fokusera på detta område. År 1999 disputerade jag med avhandlingen "Methodological Aspects on Anti-Nuclear Antibody Determination in Canine Autoimmunity and in vitro Studies of Antigen-Specific Cellular Responses". Jag blev docent 2009 och är också svensk specialist i internmedicin, hund och katt. Jag har hela tiden varvat forskning, undervisning och kliniktjänstgöring, där den inbördes relationen mellan dessa områden varierat något genom åren. Jag är ofta ute och föreläser för såväl veterinärkollegor runt om i landet som för djurägare/uppfödare och jag har skrivit ett flertal populärvetenskapliga artiklar. År 2015 blev jag utnämnd Excellent Lärare vid SLU.

Undervisning

Från 2009 till 2012 har jag varit kursledare för den kliniska undervisningen av veterinärstudenter inom smådjur (hund och katt). Jag har bedrivit undervisning i form av klinisk handledning, gruppövningar, såväl praktiskt inriktade som diskussioner av problembaserad karaktär, föreläsningar samt examinationer (muntlig, praktisk och skriftlig). Jag har även varit handledare för fördjupningsarbeten och examensarbeten. Jag har också föreläst för veterinärstudenter vid andra institutioner, såsom tex immunologikursstudenter samt inom ämnet klinisk konsultationskunskap.

Forskning

Mitt forskningsområde har huvudsakligen rört olika aspekter av immunmedierade sjukdomar hos hund, inklusive komparativa aspekter mellan hund och människa. Projekten innebär bla studier av sk ANA positiva reumatiska sjukdomar, immunmedierad sjukdom hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever ("tollare"), diabetes mellitus hos hund, klinisk farmakologi för läkemedlet klemastin samt Addisons sjukdom hos hund. Jag har dessutom bidragit med immunologiska aspekter vid andra studier, såsom tex analys av IgE antikroppar hos hund och trombocytaktivitet hos Cavalier King Charles Spaniel. Under senare år har jag även haft en inriktning på genetiska studier av immunmedierade sjukdomar hos tollare. Jag är också involverad i ett projekt om hur immunförsvaret påverkas om man hos valpar tillför probiotika, i ett projekt som rör diabetes hos katt och ett projekt om störande antikroppar i vissa blodprovsanalyser. Jag är såväl huvudhandledare som biträdande handledare för flera doktorander i olika forskningsprojekt.

Publikationer i urval

Hansson H, Trowald-Wigh G and Karlsson-Parra A, 1996. Detection of Antinuclear Antibodies by Indirect Immunofluorescence in Dog Sera: Comparison of Rat Liver Tissue and Human Epithelial-2 Cells as Antigenic Substrate. J Vet Int Med, 10:199-203.

Welin Henriksson E, Hansson H, Karlsson-Parra A and Pettersson I, 1998. Autoantibody profiles in canine ANA-positive sera investigated by immunoblot and ELISA. Vet Imm Immpath 61, 157-170.

Hansson H and Karlsson-Parra A, 1999. Canine antinuclear antibodies: Comparison of immunofluorescence staining patterns and precipitin reactivity. Acta Vet Scand, 40, 205-212.

Hansson H, 1999. Antinuclear antibodies: presence and specificity in autoimmune connective tissue disease in the dog. Vet Imm Immpath, 69, 225-228.

Olsen L, Kristensen A, Häggström J, Jensen A, Klitgaard B, Hansson H and Pedersen H, 2001. Increased Platelet Aggregation Response in Cavalier King Charles Spaniels with Mitral Valve Prolapse. J Vet Intern Med, 15, 209-216.

Hansson H, Bergvall K, Bondesson U, Hedeland M and Törneke K, 2004. Clinical pharmacology of clemastine in healthy dogs. Veterinary Dermatology, 15(3), 152-158.

Ledin A, Bergvall K, Hillbertz NS, Hansson H, Andersson G, Hedhammar Å and Hellman L, 2006. Generation of therapeutic antibody responses against IgE in dogs, an animal species with exceptionally high plasma IgE levels. Vaccine, 24(1), 66-74.

Hansson-Hamlin H, Lilliehöök I and Trowald-Wigh G, 2006: Subgroups of canine antinuclear antibodies in relation to laboratory and clinical findings in immune-mediated disease. Vet. Clin. Pathol. 35(4), 397-404.

Fall T, Hamlin HH, Hedhammar Å, Kämpe O and Egenvall A, 2007: Diabetes mellitus in a population of 180,000 insured dogs: incidence, survival, and breed distribution. J Vet Intern Med. Nov-Dec;21(6):1209-16.

Hansson-Hamlin H and Lilliehöök I, 2009: A possible systemic rheumatic disorder in the Nova Scotia duck tolling retriever. Acta Vet Scand, 51: 16.

Wilbe M, Jokinen P, Hermanrud C, Kennedy LJ, Strandberg E, Hansson-Hamlin H, Lohi H and Andersson G, 2009: MHC class II polymorphism is associated with a canine SLE-related disease complex. Immunogenetics, Volume 61, Issue 8, Page 557-564.

Hansson-Hamlin H and Rönnelid J, 2010: Detection of antinuclear antibodies by the Inno-Lia ANA Update test in canine systemic rheumatic disease. Veterinary Clinical Pathology, 39(2), 15-20.

Wilbe M, Jokinen P, Truvé K, Seppala EH., Karlsson EK., Biagi T, Hughes A, Bannasch D, Andersson G, Hansson-Hamlin H, Lohi H and Lindblad-Toh K, 2010: Genome-wide association mapping identifies multiple loci for a canine SLE-related disease complex. Nature Genetics, 42(3): 250-254.

Fall T, Hedhammar Å, Wallberg A, Fall N, Ahlgren KM, Hamlin HH, Lindblad-Toh K, Andersson G, Kämpe O, 2010: Diabetes mellitus in elkhounds is associated to diestrus and pregnancy. J Vet Intern Med 24(6), 1322-1328.

Wensman JJ, Jäderlund KH, Gustavsson MH, Hansson-Hamlin H, Karlstam E, Lilliehöök I, Öström ILÖ, Belák S, Berg M and Holst BS, 2012: Markers of Borna disease virus infection in cats with staggering disease. Journal of Feline Medicine and Surgery, published online 2 May.

Vilson Å, Bonnett B, Hansson-Hamlin H and Hedhammar Å 2013. Disease patterns in 32,486 insured German Shepherd Dogs in Sweden: 1995-2006. Vet Rec. doi10.1136/vr.101577.

 

Hansson-Hamlin H and Lilliehöök I 2013. Steroid responsive meningitis-arteritis in 23 Swedish Nova Scotia duck tolling retrievers. Vet Rec. Oct 15. doi: 10.1136/vr.101847

 

Olsson M, Frankowiack M, Tengvall K, Roosje P, Fall T, Ivansson E, Bergvall K, Hansson-Hamlin H, Sundberg K, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K, Hammarström L 2014. The dog as a genetic model for Immunoglobulin A (IgA) deficiency: Identification of several breeds with low serum IgA concentrations. Veterinary immunology & Immunopathology, 160(3-4): 255-9.

 

Kerstin M Ahlgren, Tove Fall, Nils Landegren, Lars Grimelius, Henrik von Euler, Katarina Sundberg, Kerstin Lindblad-Toh, Anna Lobell, Åke Hedhammar, Göran Andersson, Helene Hansson-Hamlin, Åke Lernmark, Olle Kämpe 2014: Lack of evidence for a role of islet autoimmunity in the aetiology of canine diabetes mellitus. PLoS ONE 9(8): e105473. doi:10.1371/journal.pone.0105473.

 

Wilbe M, Kozyrev SV, Farias FHG, Bremer H D, Hedlund A, Pielberg GR, Seppälä E H, Gustafson U, Lohi A, Carlborg Ö, Andersson G, Hansson-Hamlin H and Lindblad-Toh K 2015: Multiple changes of gene expression and function reveal genomic and phenotypic complexity in SLE-like disease. PLoS Genetics doi:10.1371/journal.pgen.1005248.

 

Hanna D Bremer, Åsa Vilson, Brenda N Bonnett and Helene Hansson-Hamlin 2015: Disease patterns and incidence of immune-mediated disease in insured Swedish Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. Vet Rec. doi: 10.1136/vr.102960.

 

Öhlund M, Fall T, Ström Holst B, Hansson-Hamlin H, Bonnett B, Egenvall A 2015. Incidence of Diabetes Mellitus in Insured Swedish Cats in Relation to Age, Breed and Sex.
J Vet Intern Med. Sep;29(5):1342-7. doi: 10.1111/jvim.13584.

 

Hanna D Bremer, Erik Lattwein, Stefanie Renneker, Inger Lilliehöök, Johan Rönnelid, Helene Hansson-Hamlin 2015: Identification of specific antinuclear antibodies in dogs using a line immunoassay and enzyme-linked immunosorbent assay. Vet Imm and Immpath.  Dec 15;168(3-4):233-41. doi: 10.1016/j.vetimm.2015.10.002.

 

Åsa Vilson, Åke Hedhammar, Arleigh Reynolds, Julie Spears, Ebenezer Satyaraj, Robyn Pelker, Cari Rottman, Bengt Björksten, Helene Hansson-Hamlin 2016: Immunoglobulins in Dogs: correspondence and maturation in 15 litters of German shepherd dogs and their dams. Veterinary Record Open Jul 20;3(1):e000173. doi: 10.1136/vetreco-2016-000173.
 

Malin Öhlund, Agneta Egenvall, Tove Fall, Helene Hansson-Hamlin, Helena Röcklinsberg, Bodil S Holst 2017: Environmental Risk Factors for Diabetes Mellitus in Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine. Jan;31(1):29-35. doi: 10.1111/jvim.14618.

 

Hanna Dorotea Bremer, Anna Hillström; Malin Kånåhols, Ragnvi Hagman, Helene Hansson-Hamlin 2017: Serum C-reactive protein concentrations in Nova Scotia Duck Tolling Retrievers with immune-mediated rheumatic disease. Acta Vet Scand Apr 17;59(1):21. doi: 10.1186/s13028-017-0289-9.

                        

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
Telefon: +4618671468
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala