CV-sida

Gudmund Peter Vollbrecht

Gudmund Vollbrecht
Jag är jägmästare, skoglig doktor och docent i skogshushållning. Efter att ha arbetat mer än 20 år i näringslivet inom IKEA och Skogssällskapet är jag sedan 2021 tillbaks på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap där jag disputearde 1994. Jag arbetar främst med samverkansfrågor och deltar i ledning och uppbyggnad av forskningsprogram.

Kontaktinformation

Koordinator vid Enheten för skoglig fältforskning; Tönnersjöheden gemensamt
Telefon: +4640415185
Postadress:
Tönnersjöhedens försökspark
Åbacken 104
31396 SIMLÅNGSDALEN
Besöksadress: Åbacken 104, Simlångsdalen, Tönnersjöheden