CV-sida

Emma Hurri

Doktorand, Kliniska vetenskaper, Bitr. statsveterinär, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA

Presentation

Huvudsakligt forskningsområde är Mycoplasma bovis hos nötkreatur – diagnostik och epidemiologi. Intresseområde är främst nötkreatur, kalvhälsa och djurvälfärd. Jag arbetar också mycket med kalvar och diagnostik. 

Forskning

Många mjölkbesättningar fria från Mycoplasma bovis | Externwebben (slu.se)

Mycoplasma bovis - ökad risk för antibiotikaresistens hos svenska nötkreatur. | Externwebben (slu.se)

Publikationer i urval

Hurri, Emma; Ohlson, Anna; Lundberg, Å. et. al  2022  Herd-level prevalence of Mycoplasma bovis in Swedish dairy herds determined by antibody ELISA and PCR on bulk tank milk and herd characteristics associated with seropositivity  Research article  (Peer reviewed)  DOI:10.3168/jds.2021-21390

Länkar

https://www.sva.se/amnesomraden/forskning/forskare-vid-sva/forskare/emma-hurri/ 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: