CV-sida

Elisabet Ottosson

Elisabet Ottosson
Jag arbetar som miljöanalysspecialist och mykolog på SLU Artdatabanken. En stor del av arbetet innefattar ta fram och analysera information om arter och rödlistning av svampar. Jag arbetar även med externa uppdrag, som riskbedömning av främmande arter och är en del av Artdatabankens forskningskansli som årligen lyser ut medel för taxonomisk forskning.

Presentation

Min bakgrund är inom naturvårdsbiolog men jag har ett specialintresse för svampar och ekologi. Jag disputerade på vedlevande svampars ekologi på SLU i Uppsala och efter en post docvistelse i Nedeländerna har jag arbetat som naturvårdsbiolog både på myndighet och som konsult.

Publikationer i urval

Eide, W., Ahrné, K., Bjelke, U., Nordström, S., Ottosson, E., Sandström, J. & Sundberg, S. 2020. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. SLU Artdatabanken rapporterar 24. SLU Artdatabanken, Uppsala.

Lejonberg, L., Öster, A., Gudrunsson, M., Ottosson, E., och Pokela, V. Tallnaturskogens vedsvampar – en fältfunga. 2019. Svensk Mykologisk Tidskrift. 2019:2. 58s.

Van der Wal, A., Ottosson, E., de Boer, W. 2015. Neglected role of fungal community composition in explaining variation in wood decay rates. Ecology 96 (1); 124-133.

Kubartová, A., Ottosson, E. & Stenlid, J. 2015. Linking fungal communities to wood density loss after 12 years of log decay. FEMS Microbiology Ecology. 91(5).

Ottosson, E., Kubartová, A., Jönsson, M., Edman, M., Lindhe, A., Stenlid, J. & Dahlberg, A. 2015. Diverse ecological roles within fungal communities in decomposing logs of Picea abies. FEMS Microbiology Ecology. 91(3).

Tuivonen, V., Svensson, M., Ottosson, E., Kubartová, A., Stenlid, J., Thor, G. 2015. No support for occurrence of free-living Cladonia mycobionts in dead wood. Fungal Ecology. 14: 130-132.

Ottosson, E., Nordén, J., Dahlberg, A., Edman, M., Jönsson, M., Larsson, K.H.L., Pentillä, R., Stenlid, J. and Ovaskainen, O. 2014. Species associations during the succession of wood-inhabiting fungal communities. Fungal Ecology 11; 17-28                    

Kubartová, A., Ottosson, E., Dahlberg, A. and Stenlid, J. 2012. Patterns of fungal communities among and within decaying logs, revealed by 454-sequencing. Molecular Ecology. 21(18): 4514-4532.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1
Telefon: +4618672745, +46730363758