CV-sida

Charles Ley

Charles Ley
Biträdande universitetslektor i veterinärmedicinsk bilddiagnostik, Institutionen för kliniska vetenskaper, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU (50%) från Sept 2019

Presentation

 • Veterinär Radiolog, Universitetsdjursjukhuset, SLU (50%), förskare och larare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU (50%) Jan 2018 – Aug 2019.
 • Universitetslektor i Bilddiagnostik, Murdoch University, Perth, Australia, Juli – Dec 2017.
 • Veterinär Radiolog, Universitetsdjursjukhuset, SLU (50%), förskare och larare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU (50%) 2014-2017.
 • Doktorand, Institutionen för kliniska vetenskaper, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU 2010-2014.
 • Veterinär Radiolog, Universitetsdjursjukhuset, SLU 2006-2010.
 • Resident i veterinärmedicinska bilddiagnostik, sektionen för bilddiagnostik och klinisk patologi, SLU 2003-2006.

Forskning

Aktiv forskning

 • Bilddiagnostik av osteoartrit/artros och objektiv mätning av fetma hos katt.
 • Bilddiagnostik och mikroskopi av tidig osteoartrit/artros hos unga islandshästar.
 • Veterinärmedicinskt nukleärmedicin.
 • Bilddiagnostik av osteochondrosis hos svin.

Konferens presentationer - presenter

 • Computed tomography evaluation of intra-articular mineralisation in feline stifle joints’, Corin A, Ley C, Leijon A, Ley CJ. European Veterinary Diagnostic Imaging conference, Poland, September 2016. J Vet Radiol Ultrasound 57 (6) 658
  •  ‘High resolution microscopy of osteochondral lesions in the distal tarsal joints of young Icelandic horses’, Ley CJ, Hansson K, Ekman S, Björnsdóttir S, Boyde A. European Veterinary Diagnostic Imaging conference, Portugal, September 2013 (received first prize for the best presentation of the conference). J Vet Radiol Ultrasound 55 (6) 656-657
  • ‘Evaluation of osteochondral sample collection guided by computed tomography and magnetic resonance imaging for early detection of osteoarthritis in centrodistal joints of young Icelandic horses’, Ley CJ, Hansson K, Ekman S, Dahlberg L, Björnsdóttir S. European Veterinary Diagnostic Imaging conference, Portugal, September 2013. J Vet Radiol Ultrasound 55 (6) 656
  • ‘Early distal tarsal osteoarthritis in Icelandic horses: CT/MRI lesion grading and mapping’. 5th Nordic meeting on Quantitative Imaging of Cartilage. Malmö, October 2012.
  • ‘Imaging of distal tarsal osteoarthritis in Icelandic horses’. Research day for the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, SLU. February 2012.
  • Early distal tarsal osteoarthritis in Icelandic horses: CT/MRI lesion grading and mapping. 5th Nordic meeting on Quantitative Imaging of Cartilage. Malmö, Sweden, October 2012.
  • Equine ultrasound- flexor tendons. Stem Cell seminar. University Animal Hospital. Uppsala. October 2008.
  • Navicular bone location in radiographs and solar scintigrams. British and Irish Division EAVDI conference. Cambridge. November 2005

Konferens presentationer – co-author

 • Comparison of ultrasonographic abnormalities with glomerular filtration rate in canine stable chronic kidney disease’, Mattei C, Pelander L, Hansson K, Uhlhorn M, Häggström J, Ljungvall I, Ley CJ. European Veterinary Diagnostic Imaging conference, Italy, September 2017. J Vet Radiol Ultrasound 58 (6) p724
 • ‘Computed tomography characteristics of equine paranasal sinus cysts—a case series’, Ostrowska J, Tóth T, Lindström L, Hansson K, Uhlhorn M , Ley CJ. European Veterinary Diagnostic Imaging conference, Poland, September 2016. J Vet Radiol Ultrasound 57 (6) p654
 • ‘Comparison of clinical examination results and radiography to diagnose feline osteoarthritis’, Stadig S, Lundström L, Ley CJ, Bergh A. 9th international symposium on veterinary rehabilitation and physical therapy, Uppsala 2016, Acta Veterinaria Scandinavica 58 (Suppl 2): 85, p114
 • ‘Sensitivity and specificity for three clinical metrology instruments in osteoarthritic cats’,  Stadig S, Lundström L, Ley CJ, Bergh A. 9th international symposium on veterinary rehabilitation and physical therapy, Uppsala 2016,  Acta Veterinaria Scandinavica 58 (Suppl 2): 85, p115

Konferens presentationer – inbjuden talare

 • ‘Osteoarthritis – from a radiologist’s perspective’, Jamarens autumn meeting, Uppsala, October 2016.
 • ‘Stifle radiography, computed tomography and scintigraphy. ‘VetScan course - Diagnostic imaging musculoskeletal course, Oslo May 2016
 • ‘Imaging of equine osteoarthritis’ European Veterinary Diagnostic Imaging conference, The Netherlands, August 2014.
 • ‘Resolution in diagnostic imaging – Diagnostic Imaging guidance for microscopy’. Swedish laboratory animals meeting (SVS Försöksdjurssektion). Stockholm, May 2012.
 •  ‘Imaging of Equine Osteoarthritis with MRI’. European Hallmarq user meeting, France, January 2012.
 • ‘Small animal nuclear medicine’. EVDI residents course. London, UK. September 2011.
 • ‘GFR as assessed using scintigraphy’. Australian college of veterinary scientists, Australia. June 2011.
 • ‘Trans-splenic portal scintigraphy’. Australian college of veterinary scientists, Australia. June 2011.
 • ‘MRI of distal tarsal joint osteoarthritis’. Australian college of veterinary scientists, Australia. June 2011.
 • ‘Experiences with standing MRI for the distal limb’. Australian college of veterinary scientists, Australia. June 2011.
 • ‘MRI for lameness diagnosis’. Swedish Equine Veterinary Meeting. Stockholm, January 2011.
 • ‘Distal Tarsal Joint MRI – the cartilage’. European Hallmarq user meeting, France, January 2011.
 • Small animal Scintigraphy. Swedish Veterinary Congress. Uppsala. November 2010
 • Diagnostic imaging cases. GFR and PSS scintigraphy. Swedish Veterinary conference. Uppsala. November 2007.

Konferens poster presentationer

 • Objective post-mortem body fat evaluation in cats’, Ley C, Leijon A., Nyberg T, Ley, CJ. Nordic Society for Veterinary Pathology 40th Annual meeting and Symposium, 14-16 juni 2017, Copenhagen, Denmark.
 • Morphological changes of osteoarthritis in feline stifle joints and associations to intra-articular mineralization, Corin A, Ley CJ, Leijon A, Ley C. 27th Meeting of the European College of Veterinary Pathologists, September 2016. Journal of Comparative Pathology, 156 (1) 83.
 • Evaluation of body fat content and osteoarthritis in cats using computed tomography – a novel approach using whole-body imaging, Ley C, Ley CJ, Animal Obesity - causes, consequences and comparative aspects, Uppsala, Sweden. July 2015, Acta Veterinaria Scandinavica 2015 57(Suppl 1):P7

Samverkan

Valda andra uppdrag

 • Direktör för Europeiska College of Veterinary Diagnostic Imaging residency program vid Institutionen för Bilddiagnostik, SLU, 2007 - nu.
 • Medlem European College of Veterinary Diagnostic Imaging credentials committee 2013–2017, and chairperson (ECVDI board member) 2016.
 • Visiting scholar, University of Sydney, Australia June-August 2011.
 • Biträdande direktör, Bilddiagnostik kliniken, Universitetsdjursjukhuset, SLU, 2007-2009.
 • Chef för veterinärmedicinska Diagnostic Imaging Clinic, SLU, från september till december 2006.

Bedömningar, utvärderingar

 • Granska manuskript för följande tidskrifter: Veterinary Radiology and Ultrasound, American Journal of Veterinary Research, BMC Veterinary Medicine, Australian Veterinary Journal, Acta Vet Scand.

Bakgrund

Utbildning / kvalifikationer

 • PhD, Institutionen för kliniska vetenskaper, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU 2014. Projekt titel: Imaging of Early Distal Tarsal Osteoarthritis in Icelandic Horses.
 • Svensk Specialistkompetens i bilddiagnostik hos hund och katt, 2007.
 • Magisterexamen för veterinärmedicin (Bilddiagnostik), SLU, Uppsala 2007 (Avd. Bilddiagnostik och klinisk patologi), "Strålbens lokalisation i röntgenbilder och solar scintigram"
 • Diplomate of the European College of Veterinary Diagnostic Imaging, 2006.
 • Member Australian College of Veterinary Scientists, genom examination i veterinärmedicinska Radiology 2002; Svensk leg vet, 2003.
 • Member of the Royal College of Veterinary Surgeons, London 1994.
 • Bachelor of Veterinary Science with second class honours, University of Sydney 1993.

Handledning

Huvudhandledare AK6 examensarbete

 • Zetterström, F. 2017. Utvärdering av en metod för mätning av kroppsfett hos katt med helkropps datortomografi.
 • Hietala, E. 2017, Radioaktiv jodbehandling av hypertyreoidism hos katt Behandlingsresultat vid användning av totala tyroxin-nivåer för dosberäkning samt utvärdering av strålskydd
 • Corin, A. 2016. Intraartikulär mineralisering i knäleden hos katt : en undersökning av potentiellt predisponerande faktorer, bilddiagnostisk detektion och association med morfologiska osteoartritlesioner i ledbrosket.
 • Nilsson, A. 2012. Dopplerultraljudsundersökning av böjsenor och gaffelband i kliniskt normala metakarpalregioner på sju hästar.
 • Zötterman, K. 2011. MRT av tarsallederna hos den unga islandshästen.
 • Nolby, P. 2010. Jämförelse mellan kreatinin i serum och GFR mätt med scintigrafi hos hundar.
 • Kubacki, C. 2010. Effekten av temperatur, tid och radio-sekvenser puls på bildens utseende och kvalitet i magnetisk resonanstomografi av häst hasled.
 • Nilsson, M. 2008. Ultraljud undersökning av muskuloskeletala strukturer hos hundar.
 • Svadängs, J 2007. Bilddiagnostik av portosystemic shuntar - utvärdering av trans-mjälten portal scintigrafi.
 • Karlsson, M. 2006. Förekomst av sand i mag-tarmkanalen hos hästar med några kliniska gastrointestinala problem.

Biträdande handledare AK6 examensarbete

 • Nyberg, T. 2017. Karakterisering av fettansättning hos katt samt dess betydelse för postmortal hullbedömning.
 • Sandelin, K. 2015. Olinjärt ultraljud för undersökning av sprickor i skelettet hos häst, en pilotstudie.

Publikationer i urval

 • Mattei C, Pelander L, Hansson K, Uhlhorn M, Olsson U, Häggström J, Ljungvall I, Ley CJ. (2019) Renal ultrasonographic abnormalities are associated with low GFR calculated by scintigraphy in dogs. Vet Radiol Ultrasound. Epub ahead of print. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31050102
 • da Mota Costa MR, de Abreu Oliveira AL, de Moura Vidal LW, Moran Ramos R, de Oliveira Campos I, Hansson K, Ley CJ, Olsson U, Borg NO, Höglund OV. (2019) Comparison of macroscopic resorption time for a self-locking device and suture material in ovarian pedicle ligation in dogs. Vet Rec 184(15):478 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30872363
 • Leijon A., Ley C.J., Corin A. & Ley C. (2017) Cartilage lesions in feline stifle joints – Associations with articular mineralizations and implications for osteoarthritis. Res Vet Sci 114:186-193. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28472738
 • Pelander L., Häggström J., Ley C.J. & Ljungvall I. (2017) Cardiac Troponin I and Amino-Terminal Pro B-Type Natriuretic Peptide in Dogs With Stable Chronic Kidney Disease. J Vet Iintern Med 31(3):805-813. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370332
 • Etterlin P.E., Ekman S., Strand R., Olstad K. & Ley C.J. (2017) Osteochondrosis, Synovial Fossae, and Articular Indentations in the Talus and Distal Tibia of Growing Domestic Pigs and Wild Boars. Vet pathol 54(3):445-456. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28129094
 • Rapp M., Ley C.J., Hansson K., & Sjöström L. (2017) Postoperative computed tomography and low-field magnetic resonance imaging findings in dogs with degenerative lumbosacral stenosis treated by dorsal laminectomy. Vet Comp Orthop Traumatol. 30(2):143-152.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28094419
  • Ley C.J., Björnsdóttir S., Ekman S., Boyde A. & Hansson K. (2016) Detection of early osteoarthritis in the centrodistal joints of Icelandic horses: Evaluation of radiography and low-field magnetic resonance imaging. Equine Vet J 48 (1) 57-64. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25290785
  • Ley C.J., Ekman S., Hansson K., Björnsdóttir, S. & Boyde, A. (2014) Osteochondral lesions in distal tarsal joints of Icelandic horses reveal strong associations between hyaline and calcified cartilage abnormalities. European Cells and Materials 27, 213-236. http://www.ecmjournal.org/journal/papers/vol027/vol027a16.php
 • Westgren F, Ley CJ, Kampa N and Lord P. (2014) The influence of hydration on glomerular filtration rate measured by two Scintigraphic methods in dogs with clinically suspected renal disease. J Vet Radiol Ultrasound 55 (6) 632-637. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vru.12173/abstract
 • Westgren F, Hjorth T, Uhlhorn M, Etterlin PE, Ley CJ. (2014) Hepatic emphysema associated with ultrasound-guided liver biopsy in a dog. Acta Vet Scand 56: 25. http://www.actavetscand.com/content/56/1/25
 • Pilton JL, Ley CJ, Voss K, Krockenberger MB, Barrs VR, Beatty JA.  (2014) Atypical, abscessated nasopharyngeal polyp associated with expansion and lysis of the tympanic bulla. J Feline Med Surg. 16 (8) 699-702. http://jfm.sagepub.com/content/16/8/699.abstract
 • Ley CJ, Ekman S, Dahlberg LE, Björnsdottir S, Hansson K. (2013) Evaluation of osteochondral sample collection guided by CT and MRI for early detection of OA in centrodistal joints of young Icelandic horses. Am J Vet Res ;74: 874-887. http://avmajournals.avma.org/doi/abs/10.2460/ajvr.74.6.874
 • Grapperon Mathis M, Ley C, Berger M and Hansson K (2012). Evaluation of a positioning method for equine lateral stifle scintigrams. Acta Vet Scand 54, 38. http://www.actavetscand.com/content/54/1/38
 • Tóth T, Liman J, Larsdotter S, Ley C, Karlstam E and Kendall, A (2012). Megavesica in a neonatal foal. Equine Vet Ed 24, 396-403. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-3292.2011.00299.x/abstract
 • Larsdotter S, Ley C and Pringle J. (2009) Renal pseudoaneurysm as a cause of hematuria in a colt. Can Vet J, 50 (7): 759-62.
 • Kendall A, Ley C, Egenvall A and Brojer J (2008), Radiographic parameters for diagnosing sand colic in horses. Acta Vet Scand2008, 50:17. http://www.actavetscand.com/content/50/1/17

 

IInternational published peer reviewed books and chapters

 • Ley, C. Small animal nuclear medicine. In: Hagen, R., Martig, S., Raw, M-E., Zwingenberger, A., eds. EAVDI Yearbook 2012. Cambridge, United Kingdom: EAVDI Ltd, 2012; 45-64.

 

Published non-peer reviewed articles in Swedish

 • Ley C., Treffenberg Pettersson H. (2012). Ossös spatt – spatt vad kan göras? Equilibris, vol 1, 16-21.
 • Ley C., Treffenberg Pettersson H. (2011). Ossös spatt–en förvirrande sjukdom. Equilibris, vol 4, 8-14.

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för bilddiagnostik
Telefon: +4618672013
Postadress:
Bilddiagnostiska kliniken, Box 7040
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ultuna Allén 5A, Uppsala