CV-sida

Caroline Ek

Caroline Ek
Jag har ett brett intresse för frågor som rör stressekologi med fokus på sjukdomstillstånd och miljögifter i fisk och andra akvatiska organismer. Jag började som forskare på Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm i mars 2021.

Presentation

Min forskning fokuserar på hur man kan tillämpa metoder som stabila isotoper och fettsyror men även andra biomarkörer för att svara på frågor kopplade till stressekologi och mänskliga störningar i miljön. Inom ramen för mitt arbete med stabila isotoper ligger också studier inom födovävsekologi. Mitt mål är att interagera forskningsresultat i långsiktig miljöövervakning med fokus på hälsotillstånd i våra akvatiska organismer. 

I min nuvarande roll arbetar jag också med fiskeförvaltning av Östersjölax, utvecklingsprojekt kopplade till Svensk miljöövervakningen och nationell restaurering i sötvatten samt tillämpning av stabila isotoper i sjöar. 

Bakgrund

2020 (Jun-Dec): Gästforskare vid Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige.

2020 (Mar-Jul): Miljöanalysspecialist vid Institutionen för Akvatiska Resurser, SLU, Stockholm, Sverige.

2020 (Feb): Extern resurs vid Institutionen för Akvatiska Resurser, SLU, Stockholm, Sverige.

2020 (Jan): Gästforskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP),  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.

2019: Intendent vid Enheten för Miljöforskning och –övervakning, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, Sverige.

2017-2018 (Jan-Mar): Intendent vid Enheten för Miljöforskning och –övervakning, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, Sverige.

2017: Doktorsexamen i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Thesis tile: Towards understanding stable isotope signatures in stressed systems

2010: Masterexamen i Marinbiologi inriktning ekotoxikologi vid Stockholms universitet, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM). Projekt: Potential effects of the artificial sweetener sucralose on the crustaceans: Gammarus spp. and Nitocra spinipes.

Handledning

Biträdande handledare till MSc studenter:

Emmy Nyberg (pågående) - Utvärdera effekten av matfiskodling på den vilda fiskresursen genom analys av stabila isotoper samt fetter och proteiner, uppmätta i vild fisk i en sjö före och efter etablering av en kassodling.

Maya Ahlgren (2021) -Algal toxins in the Baltic blue mussel (Baltic Mytilus trossulus edulis) – spatiotemporal variations in the Baltic Sea (30 hp)

Publikationer i urval

Ek. C.; Faxneld, S.; Nyberg, E.; Rolff, C.; Karlson, AML. The importance of adjusting contaminant concentrations using environmental data: a retrospective study of 25 years data in Baltic blue mussels. Science of the total environment. 2021, 762. 143913. 

Gerdes, Z.; Ogonowski, M.; Nybom, I.; Ek, C.; Adolfsson-Erici, M.; Barth, A.; Gorokhova, E. Microplastic-mediated transport of PCBs? A depuration study with Daphnia magna. PloS one. 2019, 14 (2).

Ek, C.; Garbaras, A.; Yu, Z.; Oskarsson, H.; Wiklund, A.-K. E.; Kumblad, L.; Gorokhova, E. Increase in stable isotope ratios driven by metabolic alterations in amphipods exposed to the beta-blocker propranolol. PloS one. 2019, 14 (5).

Nyberg, E.; Awad, R.; Bignert, A.; Ek, C.; Sallsten, G.; Benskin, J. P. Inter-individual, inter-city, and temporal trends of per-and polyfluoroalkyl substances in human milk from Swedish mothers between 1972 and 2016. Environmental Science: Processes & Impacts. 2018, 20 (8), 1136-1147.

Ek, C.; Holmstrand, H.; Mustajärvi, L.; Garbaras, A.; Barisevičiu̅te, R. t.; Šapolaitė, J.; Sobek, A.; Gorokhova, E.; Karlson, A. M. Using compound-specific and bulk stable isotope analysis for trophic positioning of bivalves in contaminated Baltic Sea sediments. Environmental science & technology. 2018, 52 (8), 4861-4868.

Ek, C.; Gerdes, Z.; Garbaras, A.; Adolfsson-Erici, M.; Gorokhova, E. Growth retardation and altered isotope composition as delayed effects of PCB exposure in Daphnia magna. Environmental science & technology. 2016, 50 (15), 8296-8304.

Ek, C.; Karlson, A. M.; Hansson, S.; Garbaras, A.; Gorokhova, E. Stable isotope composition in Daphnia is modulated by growth, temperature, and toxic exposure: implications for trophic magnification factor assessment. Environmental science & technology. 2015, 49 (11), 6934-6942.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +46104784218
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm