CV-sida

Brian Huser

Brian Huser
Limnolog som jobbar med spårmetaller, sediment och vattenkemi, näringsämnen, och övergödda sjöar.

Presentation

Jag är utbildad limnolog som i min forskning fokuserar på fosfor-kretsloppet i sjöar. Jag utvecklar och använder modeller som kan prediktera både potentiell internbelastning och hur den här specifika fosforkällan påverkar sjöars vattenkvalitet. Modelleringserfarenheter inkluderar enkla till tre-dimensionella hydrodynamiska/kemiska sjömodeller samt sediment diagenetic (d.v.s. nedbrytnings och mobilisering) modeller. Jag arbetar också med utveckling och utförande av åtgärder för att minska näringsämnen, metaller och sediment i dagvatten och sjöar.

Undervisning

Models for Sustainable Water Management (7.5 credit Masters level course)

Forskning

Några pågående projekt:

  • FORMAS-Legacy phosphorus in lake sediment - the last hurdle to overcome for sustainable lake restoration. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka faktorer (t.ex. nedbrytning av organiskt material, sediment/vattenkemi, mm) som styr frigörelsen av sedimentfosfor i sjöar och att tillämpa denna kunskap för att utveckla och genomföra trovärdiga och realistiska förvaltningsplaner och motåtgärder. Projektet ska fylla de kunskapsluckor som krävs för en hållbar förvaltning av historiskt ackumulerat P. Utvecklingen av ett verktyg för att bättre uppskatta den interna P-belastning i sjöar minskar risken för misslyckade restaureringsprojekt i framtiden.
  • FORMAS (LIMIT). Det föreslagna projektet kommer att kvantifiera den ökade fastläggningen av P som orsakas av ökad metall tillgänglighet i kalkade sjöar. Förändringar i fosforutbytet mellan vatten och sediment ska fastställas i laboratorieexperiment. Resultaten kommer att användas för att konstruera en mekanistisk sediment "P diagenetic" modell som har till syfte att skatta effekten av kalkning för P tillgängligheten i sjöar.
  • Restoration of nutrient rich lakes (Oscar Lili Lamm stiftelse). This is a PhD student project that will look at a number of factors that can affect nutrient availability and restoration measures in nutrient rich lakes. The effect of benthiverous fish on sediment mixing depth and availability of phosphorus in sediment will be studied along with how these changes can affect common lake restoration techniques like aluminum application to reduce internal phosphorus loading in lakes.
  • Internbelastning av fosfor i svenska sjöar och kustvatten (HaV). We are currently working with the Swedish Water Authority and other myndigheter to determine the extent of internal phosphorus loading problems across the country and on methods to improve our understanding of this problems as well as measures to combat it.

Publikationer i urval

Kuster, A. C., Huser, B. J., & Kuster, A. T. 2021. Low Dose Coagulant and Local Soil Ballast Effectively Remove Cyanobacteria (Microcystis) from Tropical Lake Water without Cell Damage. Water 2021, 13, 111.

Jilbert, T., Couture, R. M., Huser, B. J., & Salonen, K. 2020. Preface: Restoration of eutrophic lakes: current practices and future challenges. Hydrobiologia, 847(21), 4343-4357.

Agstam-Norlin, O., Lannergård, E. E., Futter, M. N., & Huser, B. J. 2020. Optimization of aluminum treatment efficiency to control internal phosphorus loading in eutrophic lakes. Water Research, 185, 116150.

Kuster, A. C., Kuster, A. T., & Huser, B. J. 2020. A comparison of aluminum dosing methods for reducing sediment phosphorus release in lakes. Journal of environmental management, 261, 110195.

Lannergård, E. E., Agstam‐Norlin, O., Huser, B. J., Sandström, S., Rakovic, J., & Futter, M. N. 2020. New insights into legacy phosphorus from fractionation of streambed sediment. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 125(9), e2020JG005763.

Huser, B. J., Futter, M. N., Bogan, D., Brittain, J. E., Culp, J. M., Goedkoop, W., ... & Lento, J. 2020. Spatial and temporal variation in Arctic freshwater chemistry—Reflecting climate‐induced landscape alterations and a changing template for biodiversity. Freshwater Biology.

Huser, B.J., Malmaeus, M., Witter, E., Wilander, A., Ryding, E. 2020. Accumulation of Legacy Sediment Phosphorus in Lake Hjälmaren, Sweden: Consequences for Lake Restoration. In: Internal Phosphorus Loading in Lakes: Causes, Case Studies, and Management. Eds, B. Spears and A. Steinman. J. Ross Publishing. 464 pp.

Huser, B. J., Futter, M. N., Wang, R., & Fölster, J. 2018. Persistent and widespread long-term phosphorus declines in Boreal lakes in Sweden. Science of the total environment, 613, 240-249.

Huser B.J., Egemose S., Harper H., Hupfer M., Jensen H., Pilgrim K.M., Reitzel K., Rydin E., Futter M. 2016. Longevity and effectiveness of aluminum addition to reduce sediment phosphorus release and restore lake water quality. Water Res. 97:122-132.

Huser B.J., Futter M., Lee J.T., Perniel M. 2016. In-lake measures for phosphorus control: The most feasible and cost-effective solution for long-term management of water quality in urban lakes. Water Res. 97:142-152.

Spears, B. M., Carvalho, L., Futter, M. N., May, L., Thackeray, S. J., Adrian, R., Angeler, D. G., Burthe, S. J., Davidson, T. A., Daunt, F., Gsell, A. S., Hesseni, D. O., Moorhouse, H., Huser, B., Ives, S. C., Janssen, A. B. G., Mackay, E. B., Sondergaard, M. and Jeppesen, E. 2016. Ecological Instability in Lakes: A Predictable Condition? Environ Sci Technol. 50(7):3285.

Huser B.J., Bajer P.G., Chizinski C.J., Sorensen P.W. 2016. Effects of common carp (Cyprinus carpio) on sediment mixing depth and mobile phosphorus mass in the active sediment layer of a shallow lake. Hydrobiologia. 763(1):23-33.

Huser B, Bartels P. 2015. Feeding Ecology of Carp. In: Pietsch C, Hirsch PE, editors. Biology and Ecology of Carp. CRC Press. p. 217-243.

Qian, H. and Huser, B.J. 2014. Anthropogenic oligotrophication via liming: long-term phosphorus trends in acidified, limed and neutral reference lakes in Sweden. Ambio, 43(1): 104-112. DOI: 10.1007/s13280-014-0573-0.

Mackay, E.B., Maberly, C.S., Gang, P., Reitzel, K., Bruere, A., Corker, N., Douglas, G., Egemose, S., Hamilton, D., Hatton-Ellis, T., Huser, B., Li, W., Meis, S., Moss, B., Lürling, M., Phillips, G., Yasseri, S., Spears, B.M. 2014. Geoengineering in lakes: welcome attraction or fatal distraction? Inland Waters, 4(4): 349-356. DOI: 10.5268/IW-4.4.769.

Huser, B.J. and K.M. Pilgrim. 2014. A simple model for predicting aluminum bound phosphorus formation and internal loading reduction in lakes after aluminum addition to lake sediment. Water Research, 53: 378-385. DOI: 10.1016/j.watres.2014.01.062.

Huser, B.J. and J. Fölster. 2013. Prediction of Reference Phosphorus Concentrations in Swedish Lakes. Environ. Sci. Technol., 47(4): 1809-1815. DOI: 10.1021/es3040413.

Huser, B.J., Fölster, J. and Köhler, S.J. 2012. Lead, zinc, and chromium concentrations in acidic headwater streams in Sweden explained by chemical, climatic, and land-use variations. Biogeosciences, 9: 4323-4335. DOI:10.5194/bg-9-4323-2012.

Huser, B.J. 2012. Variability in phosphorus binding by aluminum in alum treated lakes explained by lake morphology and aluminum dose. Water Research, 46(15): 4697-4704. DOI: 10.1016/j.watres.2012.06.005.

Huser, B.J., Köhler, S.J., Wilander, A., Johansson, K. and Fölster, J. 2011. Temporal and spatial trends for trace metals in streams and rivers across Sweden (1996-2009). Biogeosciences, 8: 1813-1823. DOI 10.5194/bg-8-1813-2011.

Huser, B.J., Brezonik, P.L. and Newman, R.M. 2011. Effects of alum treatment on water quality and sediment in the Minneapolis Chain of Lakes, Minnesota, USA. Lake Reserv. Manage., 27(3): 220-228. DOI:10.1080/07438141.2011.601400.