CV-sida

Baldvin Thorvaldsson

Baldvin Thorvaldsson
Min huvudsakliga uppgift är att ta prover på fångsten på kommersiella fiskefartyg. Vi följer med fartygen när de är ute och fiskar och mäter och väger delar av fångsten för att få en uppskattning på hur mycket bifångst/utkast det blir vid olika fisken, i olika områden och på olika perioder av året. Vi är med på fartygens normala fiskeresor, som kan vara allt från en dag till 4 dygn. Storleken på de fartyg som vi provtar på varierar, allt upp till 50 m. Några fiskar kräfta och andra fiskar efter fisk. Målarterna varierar mellan årstid och fiskefartyg. Informationen vi samlar in används för att beräkna hur mycket av de icke-kommersiella arterna och undermålig fisk som fångas tillsammans med den/ de målart/er man är ute efter.

Länkar

https://www.facebook.com/profile.php?id=1494226270873310&ref=ts&fref=ts


Kontaktinformation

Miljöanalysassistent vid Institutionen för akvatiska resurser; Havsfiskelaboratoriet
Telefon: +46104784054, +46703690506